Skip to main content

Odense

Campusbiblioteket i Odense blev oprettet i 1965 i forbindelse med opstarten af Odense Universitet og blev i 1999 en del af Syddansk Universitetsbibliotek.

Biblioteket lagde fra begyndelsen vægt på at være samlingsopbyggende og der er derfor til stadighed indkøbt mange bøger og tidsskrifter ligesom der er anskaffet mange ældre værker, bl.a. via særsamlinger som Herlufholms og Fyens Stiftsbiblioteks samlinger.

Campusbibliotek Odense råder over ca. 1,4 mil. bind, abonnerer på et stort antal papirtidsskrifter og giver adgang til over 21.000 elektroniske tidsskrifter, elektroniske bøger og en lang række vidensdatabaser.

Emnemæssigt dækker samlingen primært de fag der forskes og undervises i på Syddansk Universitet i Odense.

Knap halvdelen af bøgerne står opstillet på åbne hylder, hvorfra man umiddelbart kan medtage bøger til udlånsskranken.
Bøgerne er opstillet efter det svenske system (SAB) hvis hovedgrupper er:

A. Bog- og biblioteksvæsen
B. Almene værker
C. Religion
D. Filosofi
E. Opdragelse, undervisning og uddannelse
F. Filologi og lingvistik
G. Litteraturhistorie
H. Skønlitterære tekster
I. Kunst, musik, teater og film
J. Arkæologi
K. Historie
L. Biografi, genealogi og prospografi
M. Etnografi
N. Geografi
O. Samfundsvidenskab
P. Teknologi og kommunikation
Q. Økonomi
R. Sport
S. Militærhistorie
T. Matematik
U. Naturvidenskab
V. Medicin

En stor del af bibliotekets tidsskrifter er ligeledes placeret på åbne hylder. Tidsskrifterne er opstillet alfabetisk tre forskellige steder på biblioteket under henholdsvis humaniora, samfundsvidenskab og naturvidenskab/medicin. Hovedparten af tidsskrifterne er også til almindeligt udlån.
Bøger og tidsskrifter med placering i magasin kan bestilles via bibliotekets katalog.

Informationssalen giver vejledning og hjælp til brugen af den humanistiske, naturvidenskabelige og medicinske del af samlingerne.

I Odense findes også Matematisk bibliotek (på Campus, ved Institut for Matematik og Datalogi) samt Musikafdelingen (ved Det Fynske Musikkonservatorium).

Sidst opdateret: 26.02.2018