Radio Jazzs samling

Radio Jazz er en københavnsk nærradio, der sender flere gange ugentlig. Samlingen består af 100 spolebånd og 600 DAT-bånd med udsendelser af særlig dokumentationsværdi, f.eks. interviews og koncerter og viser på mange måder, hvad der er sket på den københavnske jazzscene, siden Radio Jazz begyndte at sende i 1987.

Siden 2006 har biblioteket ikke modtaget udsendelser fra Radio Jazz, idet det ikke har været muligt at erhverve flere DAT-bånd, ligesom stedet ikke har fundet alternative løsninger, så vi fremover kan modtage deres udsendelser.

Biblioteket har en komplet samling af bladet Radio Jazz, som bl.a. registrerer og omtaler alle udsendelser.