Skip to main content

Horsens lærde Bibliotek

I 1980 modtog biblioteket ved det daværende Sydjysk Universitetscenter en del af Horsens Statsskoles bogsamling - Horsens lærde Bibliotek - i depot.

Horsens Statsskoles Bibliotek blev oprettet i 1745 og havde i 1925 ved hjælp af forskellige tiders velgørere fået opbygget en særdeles værdifuld bogsamling på ca. 30.000 bind, heraf 6 inkunabler. 

Blandt velgørerne kan nævnes etatsråd Gerhard Lichtenberg, Oluf Worm, en lærd mand og fra 1788 skolens rektor, årlige bevillinger fra det russiske fyrstehof, som fra 1780-1807 residerede i Horsens forvist af Katharina II, samt statsminister og geheimeråd Ove Høegh-Guldberg for blot at nævne nogle få (kilde: Nielsen, Lauritz: Danske Stifts- og Skolebiblioteker. - Kbh.: H. Hagerup, 1925) -

Deponeringen skete på baggrund af et ønske fra Horsens Statsskole om at få udskilt ældre og for biblioteket ukurant litteratur samt få frigjort et bibliotekslokale til undervisningsbrug. Den udskilte samling blev delt mellem SUC og Statsbiblioteket, således at Statsbiblioteket fik litteratur inden for teologi og klassisk filologi, og SUC fik den del af samlingen, som dækker de fleste humanistiske og samfundsvidenskabelige fagområder - næsten udelukkende litteratur trykt før 1900. I alt overtog biblioteket ca. 110 hyldemeter.

Som specificeret kvittering for depotet udarbejdede SUC en bogregistrant i 10 bind bestående af titelbladene i de deponerede bøger. Den en organiseret således, at den samtidig fungerer som en emnekatalog ordnet efter folkebibliotekernes decimalklassedeling 4.udgave og som en alfabetisk katalog.

Bøgerne kan benyttes ifølge Syddansk Universitetsbiblioteks almindelige regler for benyttelse af ældre bøger.

 

Sidst opdateret: 26.02.2018