Skip to main content

Generelt

Syddansk Universitetsbibliotek er en fusion mellem forskningsbibliotekerne tilknyttet de fire institutioner, Odense Universitet, Handelshøjskole Syd, Ingeniørhøjskole Syd og Sydjysk Universitetscenter, der nu udgør Syddansk Universitet. Fusionen blev gennemført med virkning fra 1. januar 1999.

I 2006 fusionerede SDU med Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum, hvorved Odense Tekniske Bibliotek blev en del af SDUB.
Handelshøjskolecentret Slagelse blev ved indgangen til 2007 infusioneret i Syddansk Universitet, og biblioteket bliver det femte campusbibliotek.  

De fem campusbiblioteker har forskellig baggrund og har bl.a. arbejdet med forskellige registrerings- og opstillingssystemer. Det har i en vis udstrækning været nødvendigt at lade de fire campusbiblioteker fortsætte samlingsopbygningen efter de historisk betingede retningslinier.

Det betyder, at der stadig er visse geografiske forskelle i den måde samlingerne er opbygget og tilgængeliggjort på. Se nærmere oplysninger under de enkelte campusbiblioteker.

Syddansk Universitetsbibliotek giver adgang til bøger, tidsskrifter, aviser, kort, noder, mikrofilm og en lang række elektroniske ressourcer. Biblioteket har i alt ca. 1,5 mil. bind og giver adgang til omkring 50.000 elektroniske tidsskrifter, 110.000 elektroniske bøger og en lang række elektroniske vidensbaser.

Samlingerne dækker primært de områder der forskes og undervises i ved Syddansk Universitet, men stort set alle fag vil være repræsenteret i bibliotekets samlinger.

Bog- og tidsskriftsbestanden er registreret i bibliotekets katalog. En del af de ældre værker og særsamlinger er endnu ikke registreret i kataloget og skal derfor søges via kortkartotek eller trykte fortegnelser.

De elektroniske ressourcer der stilles til rådighed skal primært søges frem under databaser, elektroniske tidsskrifter og faglige netbiblioteker.

Biblioteket har åbne hylder, hvor knap halvdelen af bogbestanden er opstillet. Det er her muligt selv af søge i samlingerne og at medtage bøger, der ønskes til låns. Den anden halvdel af bøgerne befinder sig i magasinerne og kan bestilles til hjemlån eller til brug på læsesal via kataloget.

 

Sidst opdateret: 14.09.2020