Ernst Lewys samling / Dublin-samlingen

Indhold:

Ernst Lewys samling er overvejende lingvistisk, med indslag af litterære og folkloristiske værker. Den indeholder noget almen lingvistik, men den største og vigtigste del er sprogbeskrivelser, navnlig af mange ikke-indoeuropæiske sprog. Der er også en del bøger om tidlig irsk sprog- og litteraturhistorie.
Desuden er der en mindre samling af tysk litteratur.
De fleste af samlingens bøger er fra ca. 1800-1950.
Samlingen omfatter ca. 4300 bøger og 2300 særtryk o.a.

Tilgængelighed:

Dele af samlingen er registreret i bibliotekets katalog.

Samlingens baggrund:

Samlingen blev i 1967 solgt af Dr. G. Moore-Lewy, Ernst Lewys søn, til det nystiftede Odense Universitetsbibliotek.
Ernst Lewy var i sin tid professor i lingvistik i Berlin, men udvandrede til Storbritannien i 1933 og blev professor i Dublin i 1947, hvor han boede til sin død i 1966. Han var medlem af The Royal Irish Academy.

Yderligere oplysninger:

Om Ernst Lewy se: Meyers Enzyklopädisches Lexikon, vol. 15.
Nogle af Ernst Lewys egne værker er i samlingen og kan findes i kataloget, bl.a. hans vigtigste bog "Der Bau der europäischen Sprachen".
I bibliotekets arkiv findes der en maskinskrevet liste over et udvalg af bøgerne, med hovedvægten på beskrivelser af ikke-europæiske sprog.