Skip to main content

Dansk Gartneris Bibliotek

Indhold
Samlingen består af ca. 1.000 bøger og godt 1.000 pjecer fra Aksel Larsens private samling.

En del af værkerne bærer Aksel Larsens egne notater. Indholdsmæssigt har samlingen sit tyngdepunkt i nyere politisk historie, specielt om socialistiske og kommunistiske bevægelser.

Blandt bøgerne er der mange udgivelser fra det østtyske Dietz Verlag, Berlin fra perioden 1950-57.

Tilgængelighed
Samlingen er registreret i bibliotekets katalog.

Der er udarbejdet tre registranter over samlingen:
Alfabetisk registrant over Aksel Larsen's bogsamling. 1973. Ab-daz Odense
Alfabetisk registrant over Aksel Larsen's pjecesamling. 1975. Ab-daz Odense
Kronologisk registrant over Aksel Larsen's pjecesamling. 1975. Ab-daz Odense

Samlingen opbevares i magasin. Pjecesamlingen er kun til brug på læsesal, og bøger med Aksel Larsens personlige noter er ligeledes kun til brug på læsesal. Resten af samlingen er tilgængelig for udlån efter SDUB's almindelige låneregler.

Samlingens baggrund
Aksel Larsens bogsamling blev erhvervet til Odense Universitetsbibliotek i 1972 fra Aksel Larsens enke.

Det er dog ikke en komplet samling, da familien ønskede at beholde udvalgte dele af bogsamlingen.

I samlingen indgår en meget bred vifte af litteratur om politik og værker forfattet af marxistiske og revolutionære forfattere.

I samlingen indgår også en del af Karl V. Jensens bogsamling. Han var et fremtrædende medlem af partiet og samtidig direktør for General Motors danske afdeling.

Yderligere information
Om Aksel Larsen se: Dansk Biografisk Leksikon og Kurt Jacobsen: Aksel Larsen: en politisk biografi. 1993
samt https://da.wikipedia.org/wiki/Aksel_Larsen.

 

Sidst opdateret: 27.03.2021