Menu

Tilmelding til kandidatfag uden en afsluttet bachelor

Som udgangspunkt skal du bestå din bacheloruddannelse, inden du starter på din kandidatuddannelse. Din bachelor er først bestået når der er aflagt bedømmelse på alle dine fag. Men hvis du læser din bacheloruddannelse ved SDU, har du mulighed for at søge om tilladelse til at tage kandidatfag, mens du færdiggør de sidste fag på din bachelor. Det kan fx være relevant, hvis du kun mangler et enkelt bachelorfag, og du derfor gerne vil tage hul på kandidatuddannelsen. Det kan også være relevant, hvis din kandidatuddannelse kun har opstart i september, men du afslutter din bacheloruddannelse i februar. I så fald skal du vente et halvt år, inden du kan starte på kandidatuddannelsen, med mindre du søger ind, semestret før du bliver bachelor.

Får du tilladelsen, kan du maksimalt tilmelde dig kandidatfag svarende til 30 ECTS, inden din bacheloruddannelse er bestået. Det er derfor vigtigt, at du først og fremmest prioriterer at gøre din bacheloruddannelse færdig.

Desuden kan du kun bruge de SU-klip, der hører til bacheloruddannelsen. Først når din bacheloruddannelse er helt afsluttet, kan du søge SU til kandidatuddannelsen.

Hvordan søger du?

For at kunne starte på kandidatfag skal du lave en almindelig kandidatansøgning via den digitale ansøgningsportal DANS.Du skal desuden udfylde et af nedenstående ansøgningsskemaer: 

Ved du allerede på ansøgningstidspunktet, at du ikke bliver færdig med din bacheloruddannelse, så skal du uploade den udfyldte blanket som bilag til din kandidatansøgning.

Hvis du allerede har søgt ind på kandidatuddannelsen, men efterfølgende finder ud af, at du ikke består din bacheloruddannelse inden studiestart, så skal du eftersende blanketten til Optagelsen via SPOC. Du kan søge helt frem til 15. september, hvis det viser sig, at en eksamen ikke er bestået. Har du ikke modtaget dit sidste eksamensresultat inden studiestart, er det en god idé at søge om tilladelsen for en sikkerheds skyld.

Hvad skal der til?

For at du kan starte på dine kandidatfag uden en færdig bacheloruddannelse, skal du opfylde nogle faglige kriterier. Kriterierne varierer, alt efter hvilket fakultet din kandidatuddannelse hører under, men generelt er det afgørende, hvor mange og hvilke fag du har bestået på din bacheloruddannelse. Kriterierne for dit fakultet er listet i det relevante ansøgningsskema. Tager du din bachelor- og kandidatuddannelse ved to forskellige fakulteter, skal du bruge det skema, der passer til kandidatuddannelsen.

Hvis du ikke opfylder kriterierne, kan du angive i blanketten, at du søger dispensation fra kriterierne. Du skal i så fald begrunde din ansøgning og forklare, hvorfor du ønsker at starte på kandidatfagene nu, og hvorfor du ikke er blevet færdig med din bacheloruddannelse. Husk at sende dokumentation for evt. usædvanlige forhold.

Kontakt Optagelsen

Hvis du har problemer med at søge eller har spørgsmål, er du velkommen til at henvende dig i Studenterservice på Campus Odense, eller du kan ringe på 65 50 10 52. Du kan også skrive via kontaktformularen SPOC.

 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies