Skip to main content

Tilmelding til kandidatfag uden en afsluttet bachelor

Som bachelorstuderende på SDU kan du søge om tilladelse til at følge op til 30 ECTS kandidatfag ved siden af din bacheloruddannelse.
Du får tilladelsen, hvis du har de nødvendige faglige forudsætninger.
Det er især afgørende, hvor langt du er i din uddannelse.  

Tjek om du opfylder betingelserne

Vælg dit fakultet nedenfor og se, hvilke betingelser du som udgangspunkt skal opfylde for at følge kandidatfag. Sæt dig ind i reglerne, inden du søger.
Du skal nemlig angive i ansøgningen, om du lever op til betingelserne.

Hvis du ikke lever op til betingelserne, skal du begrunde, hvorfor du er forsinket i din bacheloruddannelse, og hvorfor du ønsker at tage kandidatfag nu. Husk at dokumentere evt. usædvanlige forhold. 

 • Hvis du læser på en uddannelse med et tilvalg eller sidefag på tredje studieår, må du mangle op til 15 ECTS af dit tilvalg/sidefag. Du skal som udgangspunkt have bestået alle fag på dit centralfag inklusiv dit bachelorprojekt.
 • Du må ikke mangle propædeutisk sprog, hvis din uddannelse indeholder dette.
 • Hvis du læser på en et-faglig bacheloruddannelse uden tilvalg/sidefag, skal du som udgangspunkt have bestået alle fag på 1. og 2. semester samt dit bachelorprojekt. Du må mangle op til 15 ECTS af de resterende fagelementer. 
Særlige regler hvis du søger International virksomhedskommunikation eller Cand.merc.int.
 • På disse to kandidatuddannelser må du maksimalt mangle 5 ECTS på din bacheloruddannelse.

 • Du må max mangle 30 ECTS af bacheloruddannelsen.
OBS: Kandidatuddannelsen i Farmaci bliver udbudt af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet – tjek kriterierne under ’Sundhedsvidenskab’.
 • Du skal have bestået mindst 150 ECTS
 • Du skal have bestået alle fag på 1.-4. semester
Særligt for Cand.merc. og Cand.merc.aud.
 • Søger du ind på Cand.merc.-uddannelsen, skal du have bestået Finansiering og Mikroøkonomi, uanset hvor på din uddannelse, de ligger.
 • Søger du ind på Cand.merc.Aud-uddannelsen, skal du have bestået Regnskab, Finansiering og Mikroøkonomi, uanset hvor på din uddannelse, de ligger.

Audiologi

Du må mangle op til 15 ECTS af din bacheloruddannelse.

Psykologi

Du skal have bestået 1. og 2. studieår samt faget ’B09’ fra 3. studieår

Idræt og sundhed

Du skal have bestået 1. og 2. studieår

Klinisk Biomekanik

 • Du skal have bestået 1. og 2. studieår samt fagene ’B9 biomedicinsporet Hjerne og sanser (10 ECTS)’ og ’B11 professionssporet Ortopædisk og neurologisk undersøgelse (2 ECTS)’
 • Du kan kun tilmelde dig kandidatfag, hvis du samtidig er tilmeldt manglende bachelorfag
 • Du skal have udarbejdet et studieplan sammen med de faglige vejledere og vedhæfte den til din ansøgning

Folkesundhedsvidenskab

Du skal have bestået 1. og 2. studieår samt faget ’Videregående biostatistik’ på 5. semester

Medicin

 • Du skal have bestået 1. og 2. studieår
 • Du må max mangle 30 ECTS fordelt på 3. studieår.

Farmaci

 • Du skal have bestået 1. og 2. studieår
 • Du må max mangle 30 ECTS fordelt på 3. studieår

Desuden er der fag på kandidatuddannelse, som du kun kan tilmelde dig, hvis du har bestået bestemte fag på bacheloruddannelsen.

Fag fra kandidat-
uddannelsen
Betingelser 
Klinisk farmakologi A Du kan kun følge disse fag, hvis du har bestået: 
- SU 516
- SU 517
- SU 518
… og fulgt undervisningen i: 
- SU 519
Klinisk farmakologi
Klinisk farmakologi C
Drug transport and 
drug delivery 
 Du kan kun følge dette fag, hvis du har bestået:
- FA 502
- FA 503
- FA 504
 Valgfag Der kan være særlige krav i tilknytning til
valgfag. Disse vil fremgå af det enkelte valg-
fags kursus-beskrivelse 
 
 • Du skal have bestået alle prøver på 1.-4. semester af din uddannelse på normeret tid
 • Du skal vedhæfte en plan for dit fremtidige studieforløb. Det skal fremgå af planen, hvornår du planlægger at afslutte hhv. bachelor- og kandidatuddannelsen.

Du vil kun i særlige tilfælde få lov at følge kandidatfag, hvis du ikke lever op til disse kriterier. 

Hvis du får lov at følge kandidatfag, gælder der særlige betingelser på ingeniøruddannelserne: 

 • Du må højst tilmelde dig 30 ECTS  - heri indgår både kandidatfag og ikke-beståede bachelorfag
 • Du skal altid tilmelde dig det/de manglende bachelorfag, næste gang pågældende fag udbydes (bachelorprojektet udbydes på alle semestre) 

Vigtige frister

Ansøgningsfristerne til kandidatuddannelserne er:

 • 1. marts til studiestart i september
 • 15. oktober til studiestart i februar

Ansøgningsfristen for tilladelse til at følge fag og prøver er:

 • 15. september til studiestart i september
 • 15. februar til studiestart i  februar

Du skal eftersende ansøgningsblanketten i SPOC, når du har søgt om optagelse på kandidatuddannelsen. 

Sådan gør du
For at følge kandidatfag, mens du bliver færdig med din bachelor, skal du gøre to ting:

 1. Du skal sende en ansøgning om optagelse på kandidatuddannelsen.
 2. Du skal desuden udfylde en separat ansøgningsblanket i SPOC om tilladelse til at følge kandidatfag uden en afsluttet bacheloruddannelse - her skal du angive, om du opfylder betingelserne beskrevet ovenfor.

  Du finder ansøgningsblanketten således:

  Søg via spoc.sdu.dk -> Optagelse -> Kandidat -> Tilladelse til at følge fag og prøver på kandidatuddannelsen
 Du skal først udføre trin 2, når du med sikkerhed ved, at du ikke bliver færdig med din bacheloruddannelse til studiestart. 

Selvom du har fået tilladelse til at følge kandidatfag, er du stadig bachelorstuderende. Derfor kan du kun benytte de SU-klip, der hører til din bacheloruddannelse. Først når du er færdig med din bacheloruddannelse, skal du søge om SU til kandidatuddannelsen.

Vi sender afgørelsen til dig som svar på din ansøgning om optagelse på kandidatuddannelsen. Du vil altså få besked gennem Ansøgningsportalen DANS. For at logge ind og se beskeden skal du bruge den login-metode, du brugte da du søgte ind på kandidatuddannelsen.

Det er Optagelse, der i første omgang behandler din ansøgning. Hvis du ikke lever op til de faste kriterier for at få tilladelsen, vil studienævnet blive bedt om at lave en individuel vurdering af, om det er faglig ansvarligt, at du starter på kandidatfag.

Hvis du har brug for vejledning om tilladelsen, skal du kontakte Optagelse

Du behøver ikke tilmelde dig 30 ECTS, det er bare et maksimum!

Du kan tage de 30 ECTS over flere semestre, hvis der går længere tid, inden du er færdig med bacheloruddannelsen. Du kan også vælge at tage mindre end 30 ECTS. 

Din tilmelding er bindende

Du vælger selv, hvor mange fag du vil følge, men når først du er startet på fagene, så er du bundet af din tilmelding. Det betyder, at du kun kan blive frameldt fagene, hvis der er helt usædvanlige forhold, der forhindrer dig i at fortsætte.

Hvis du allerede har tilmeldt dig, inden du blev forsinket

Måske har du allerede tilmeldt dig første semester og har først efterfølgende fundet ud af, at du ikke bliver færdig med din bachelor. Hvis du vil ændre i din tilmelding, skal du kontakte Uddannelsesjuridisk & Registratur via SPOC. Skriv hurtigst muligt, efter du har fået tilladelsen. 

Du kan desværre ikke tilmelde dig mere end 30 ECTS, inden du bliver færdig med din bacheloruddannelse - heller ikke selvom der går et år, før du er færdig med sidste bachelorfag. 

Det er derfor vigtigt, at du overvejer, hvor mange og hvilke kandidatfag du vil tage. Tal gerne med en vejleder på din uddannelse om en individuel studieplan. 

Når du har bestået din sidste eksamen, skal du blot skrive til Uddannelsesjuridisk & Registratur for at blive fuldt indskrevet på kandidaten.

Du skal altså ikke søge om optagelse en gang til.


Søg om at tage kandidatfag

Gå til ansøgningsportalen

Kontakt os, hvis du har spørgsmål

Kontakt os

Optag (Bachelor) Syddansk Universitet

 • Campusvej 55
 • Odense M - DK-5230
 • Telefon: +45 6550 1051

Sidst opdateret: 07.12.2021