Skip to main content

Kandidatreglen

Hvad er 'kandidatreglen'?

Så længe du ikke har afsluttet en kandidatuddannelse, kan du frit søge ind på en ny uddannelse. Har du afsluttet en bacheloruddannelse, kan du altså uden forbehold søge ind på en ny uddannelse.

Har du derimod afsluttet en kandidatuddannelse, kan du kun blive optaget på en ny videregående uddannelse, hvis der er ledig plads på den uddannelse, du ønsker at søge ind på – det er ’kandidatreglen’. Reglen gælder, uanset om du har afsluttet en dansk eller en udenlandsk kandidatuddannelse, så længe uddannelsen i niveau svarer til et dansk kandidatniveau.

 

Hvordan søger du, hvis du allerede har en kandidatuddannelse?

Alle SDU's uddannelser har et begrænset antal pladser, og derfor kan vi ikke på forhånd fortælle dig, hvilke uddannelser der har ledige pladser, og som du dermed kan optages på. 

For at komme i betragtning til optagelse på en kandidatuddannelse, skal du blot søge til den almindelige ansøgningsfrist via ansøgningsportalen. Når studiepladserne er fordelt, vil SDU afklare, om der er ledig plads på uddannelsen.


Ansøgningsfrist:
Når du søger ind på en kandidatuddannelse, er ansøgningsfristen:

 • 1. marts: Studiestart 1. september
  (Du får svar på din ansøgning senest 10. juni)
 • 15. oktober: Studiestart 1. februar
  (Du får svar på din ansøgning senest 10. december)

 

Dispensation fra 'kandidatreglen':

Det er SDU’s praksis at dispensere i de tilfælde, hvor det er dokumenteret og påvist, at det pga. usædvanlige forhold, ikke længere er muligt at benytte sig af sin kandidatgrad erhvervsmæssigt. 

Imødekommer SDU din dispensationsansøgning, vil din ansøgning blive behandlet på lige fod med de øvrige ansøgninger.

Hvad anser vi for usædvanlige forhold?
Vi foretager altid en individuel og konkret vurdering af din situation. Usædvanlige forhold er, at du er blevet uarbejdsdygtig indenfor dit erhverv, f.eks. at du har fået konstateret tabt erhvervsevne.
 
Hvad anser vi ikke for usædvanlige forhold?

Vi anser ikke følgende som usædvanlige forhold:

 • Ændrede erhvervsønsker
 • Arbejdsløshed
 • Arbejdsmarkedsforhold
 • Motivation for anden uddannelse
 • Tidligere lovgivning
 • Skiftende interesse
 • Forkert valg af uddannelse
 • At man ikke har fået brugt sin uddannelse
 • At man har en ikke-erhvervsrelateret sygdom
 
Ansøgningsfrist ved Dispensation

Søger du ind på en bacheloruddannelse, og ønsker du at søge dispensation fra kandidatreglen, er ansøgningsfristen:

 • 15. marts kl. 12.00 (også hvis du søger i kvote 1)
  (Du får svar på din ansøgning 28. juli)

 

Dokumentation ved ansøgning om Dispensation fra ’kandidatreglen’

Ved ansøgning om dispensation skal du sammen med din ansøgning til uddannelsen vedlægge en dispensationsansøgning. Dette skal også ske inden ansøgningsfristen. I dispensationsansøgningen skal  du:

 • Beskrive dit forløb
 • Vedlægge dokumentation, som understøtter, at du ikke længere kan bruge din kandidatuddannelse erhvervsmæssigt

 

Hent dispensationsskemaet og find vejledning til relevant dokumentation.

 

Brug for hjælp?

Ring til os på 6550 1052 mandag til fredag kl. 10-12.

Eller send os din besked via  SPOC.

Optag & Uddannelsesstøtte Syddansk Universitet

 • Campusvej 55
 • Odense M - DK-5230
 • Telefon: +45 6550 1051

Sidst opdateret: 05.01.2022