Skip to main content

Dit udbytte: Unik uddannelse på universitetsniveau

Uddannelsen tager udgangspunkt i intelligence og cyber problemstillinger i et foranderligt og komplekst trusselsmiljø. Det er en unik uddannelse på universitetsniveau, som bringer ansatte i både offentlige myndigheder og private organisationer sammen i en uddannelse, der fokuserer på det praktiske og anvendelige og tager udgangspunkt i den seneste forskning og nye scenarie-baserede metoder. 

 

Voksende relevans i bredere sammenhæng

De to fokusområder – intelligence og cyber – har begge voksende samfundsrelevans både i en forsvars- og sikkerhedspolitisk kontekst samt i en bredere samfundsmæssig sammenhæng. Begge områder har bevæget sig fra at være noget IT-afdelingen eller data-analytikeren tog sig af, til at være områder stort set alle skal kunne gebærde sig i. Master i intelligence og cyber studier er derfor en samfundsrelevant uddannelse der reflekter et konkret behov. 

 

Deltagerprofil

Uddannelsen retter sig mod beslutningstagere, analytikere og specialister i både den offentlige og private sektor, hvis arbejde er berørt af cyber og/eller intelligence udfordringer. Vi forventer, at du har erfaring inden for f.eks. personale-, område- eller projektledelse. 

Uddannelsen har til formål at facilitere fordybelse i deltagernes egen faglige specialisering ved at placere intelligence og cyber-relaterede spørgsmål i en bred kontekst af de udfordringer, der følger i kølvandet på accelererende forandring, globalisering og digitalisering samt at udvikle deltagernes forståelse af de mange politiske, juridiske og etiske problematikker forbundet hermed.

 

Netværk på tværs af fagligheder

Du vil læse sammen med folk, der har andre uddannelsesbaggrunde, erhvervsmæssige roller og erfaringer end dig selv. Diskussioner og erfaringer på tværs af fag og sektorer giver rum til større refleksion, læring og ikke mindst netværksdannelse.   

 

Kompetenceprofil

Med afsæt i såvel teoretisk som empirisk viden styrker uddannelsen de studerendes evner til at analysere, komprimere og formidle intelligence og cyber-relaterede spørgsmål.

Uddannelsen er fleksibel og tilpasningsdygtig og søger at imødekomme et stigende kompetencebehov indenfor de to fagområder for personer, som ikke nødvendigvis har en teknisk eller data-fokuseret baggrund.

Uddannelsen vil øge deltagernes praktiske og analytiske kompetencer og integrere deres eksisterende faglige ekspertise med specialisering indenfor cyber- eller intelligence- områderne. 

 

Aftagerpanel for MICS

Samfundsvidenskab på Syddansk Universitet har etableret en række aftagerpaneler, der skal give studieledelsen respons og være sparringspartner i forbindelse med udvikling og målretning af uddannelsen. Det sker blandt andet ved at: 

 • sikre at uddannelsen lever op til virksomhedernes og markedets behov for viden hos de kandidater, vi uddanner
 • have et rådgivende forum, hvor medlemmerne har indflydelse på uddannelsen
 • medlemmerne kan forholde sig overordnet til interne og eksterne evalueringer af uddannelsen
 • give virksomhederne mulighed for netværksdannelse

Medlemmer

 • Søren Bank Greenfield, Sundhedsdatastyrelsen
 • Karen Lund Petersen, Danish Institute for International Studies (DIIS)
 • Sine Tarby, A.P. Møller – Mærsk
 • Thomas Kristmar, PwC
 • Max A.L. Thorsøe Nielsen, The Danish Military Representative in Nato
 • Klaus Bolving, Center for Defense, Space and Security (SenSec)
 • Lisbet Zilmer-Johns, Styrelsen for Forsyningssikkerhed
 • Joachim Finkielman, Danish Industry
 • Thomas Wegener-Friis, SDU
 • Caroline Kennedy-Pipe, Loughborough university
 • Anders Henriksen, Rigspolitiet
 • Pernille Iversen, Center for Cyber Sikkerhed