Skip to main content

Fleksibilitet, der matcher dine behov

Masteruddannelsen er fleksibel både i fokus og tempo. Det betyder, at du selv sammensætter indholdet af din uddannelse ud fra om det er intelligence- eller cyberproblematikken, der matcher netop dine og din organisations behov.

Du bestemmer også selv tempoet i uddannelsesforløbet. Du kan således skrue op og ned for hastigheden afhængigt af, hvad der passer til dit arbejdsliv og dine øvrige omstændigheder. Bemærk dog at uddannelsen skal være afsluttet maksimalt 4 år efter indskrivning på det første fag fra uddannelsen.

Såfremt du har begrænset tid eller behov, kan du vælge enkeltfag, og hvis du ønsker at afslutte med ca. halvdelen af de normerede kurser, er det muligt at skrive en certifikat-opgave. 

 

Uddannelsen består af: 

  • Tre grundfag
  • 2 specialiseringsspor
  • To praktiske workshops
  • Certifikatprojekt
  • Flere valgfag
  • Masterprojektforberedelse
  • Afsluttende masterprojekt

 

Læs mere om uddannelsens opbygning og indhold:

De juridiske rammer og regler for faget finde du i fagbeskrivelserne. 

Herunder kan du se de enkelte undervisningsdage.  Den detaljerede plan  for det enkelte fag finder du på ItsLearning.

Undervisningsplanen opdateres januar og september.  

 

Forår 2023

Armed drones and modern warfare (online)

18. april                     | 13.00-16.00
25. april                      | 13.00-16.00
2. maj                          | 13.00-16.00
9. maj                          | 13.00-16.00
16. maj                       | 13.00-16.00

Eksamen

22. maj                       | Udlevering af skriftlig eksamen
24. maj                      | Aflevering af skriftlig eksamen

 

Gråzone og cyberkonflikt (online)

20. april                    | 13.00-16.00
27. april                     | 13.00-16.00
4. maj                         | 13.00-16.00
25. maj                        | 13.00-16.00
31. maj                        | 13.00-16.00

Eksamen

8. juni                         | Udlevering af skriftlig eksamen
15. juni                        | Aflevering af skriftlig eksamen

Cybersikkerhed og Cyberkrigsstudier

1.-3. februar           | Seminar

8. februar                 | 15.00-18.00
22. februar               | 15.00-18.00
1. marts                      | 15.00-18.00
8. marts                     | 15.00-18.00
15. marts                    | 15.00-18.00

28.-29. marts         | Seminar

12. april                      | 15.00-18.00
19. april                      | 15.00-18.00
26. april                     | 15.00-18.00

Eksamen

28. april                      | Udlevering af skriftlig eksamen
8. maj                           | Aflevering af skriftlig eksamen

 

Efterretningsanalyse i en digital verden

1.-2. februar            | Seminar

9. februar                  | 15.00-18.00
23. februar                | 15.00-18.00
2. marts                      | 15.00-18.00
9. marts                      | 15.00-18.00
16. marts                   | 15.00-18.00
23. marts                    | 15.00-18.00

27.-29. marts          | Seminar

13. april                       | 15.00-18.00
20. april                      | 15.00-18.00
27. april                       | 15.00-18.00

Eksamen

28. april                      | Udlevering af skriftlig eksamen
8. maj                           | Aflevering af skriftlig eksamen

Foresight Analysis Workshop

15. maj                         | 15.00-18.00
16. maj                        | 15.00-18.00

2.-4. juni                   | Internat

6. juni                          | 15.00-18.00

Eksamen

4. juni                         | Udlevering af skriftlig eksamen
20. juni                      | Aflevering af skriftlig eksamen

 

Opstart for Certifikatprojekt/Masterprojekt

6. februar                 | 10.00-16.00

 

Efterår 2023

1. semester 

 

Fælles dage på 1. semester

31. august         | Fælles introduktionsdag på SDU

Online møder

19. september  | kl.13.00 – 15.00  | Genstart af akadamiske færdigheder 
02. oktober  | kl.14.00 – 15.00 | Informations-seminar

 

From Cold War Espionage to Cyberwars: history, theory, and practice of intelligence and cybersecurity

07. september | 13.00-16.00 (Online)
14. september | 13.00-16.00 (Online)
21. september | 13.00-16.00 (Online)
28. september | 09.30-15.30 (SDU)
05. oktober | 13.00-16.00 (Online)

Eksamen

09. oktober | Udlevering af opgave
12. oktober | Aflevering 

Digital Dilemmas of human data: Dependency, Necessity and Protection of Privacy

24. oktober | 13.00-16.00 (Online)
31. oktober | 13.00-16.00 (Online)
07. november | 13.00-16.00 (Online)
14. november | 13.00-16.00 (Online)
07. december | Seminar (SDU)

Eksamen

12. januar 2024 | Aflevering af opgave

 

Governance and Strategic Decision-making in Times of Transformational Change

05. september |  13.00-16.00 (Online)

03. oktober        | 13.00-16.00 (Online)

02. november  | 13.00-16.00(Online)

21. november   | 13.00-16.00 (Online)

05. december   | 13.00-16.00(Online)

07. december   |  Seminar (SDU)

Eksamen

11. december 2023 | Udlevering af opgave 
08. januar 2024 | Aflevering 

 

3. Semester

Intelligence Analysis Simulation Workshop

04. september | 09.30-15.30 (SDU)

04. – 25. september | Simulation og gruppearbejde

15.- - 17. september | Internatophold

11.september 18.00-21.00 (Online)

25.september 09.30-14.00 (SDU)

Eksamen

13. oktober | Aflevering 

Masterprojekt forberedelse

25. oktober | 09.00-15.30 (SDU)

01. november  | 13.00-16.00 (Online)

08. november |13.00-16.00 (Online)

15. november |09.00-15.30 (SDU)

Eksamen

08. januar 2024 | Aflevering 

 

Den retlige ramme for cyberspace- og efterretningsoperationer

04. september 09.30-16.00 (Forsvarsakademiet)

11. september 13.00-16.00 (Online)

18. september 13.00-16.00 (Online)

25. september 13.00-16.00 (Online)

02. oktober 09.30-16.00 (Forsvarsakademiet)

Eksamen

12. oktoberAflevering af opgave

13.-15. november Mundtlig eksamen

 

Open Source Intelligence

09. november | 13.00-16.00 (Online)

16. november | 09.30-16.00 (SDU)

23. november | 13.00-16.00 (Online)

30. november | 13.00-16.00 (Online)

Eksamen

13. december | Aflevering
19. – 20. december Mundtlig eksamen 

 

Warning about War

03. oktober 13.00-16.00 (Online)

10. oktober 13.00-16.00 (Online)

24. oktober 13.00-16.00 (Online)

31. oktober 10.00-16.00 (workshop på SDU)

Eksamen

08. december | Aflevering

 

Studieordningen er godkendt af Studienævnet  for efter- og videreuddannelse på Samfundsvidenskab og Sundhedsvidenskab. Den indeholder de specifikke regler, som er gældende for masteruddannelsen. Uddannelsen udbydes i henhold til gældende  lov og bekendtgørelser på området. Disse fremgår af studieordningen. Såfremt reglerne fra studieordningen ikke kan overholdes, kræver det en dispensation, som skal søges ved Studienævnet.

Ændres studieordningerne i løbet af studietiden, fastsættes overgangsregler for studerende på tidligere ordninger. Er du i tvivl om, hvilken studieordning, du er indskrevet under, så er du meget velkommen til at kontakte studiesekretariatet 

Et masterprojekt er kronen på værket, det er her du viser, hvad du har lært. Masterprojektet skrives individuelt eller som et gruppeprojekt med maksimalt to studerende. 

Masterprojektet skal demonstrere det overblik og den indsigt, du har opnået gennem studieforløbet. Masterprojektet skal i alle situationer demonstrere en klar relevans i forhold til uddannelsens centrale fagområder og -metoder samt være koblet til indhold og mål i de obligatoriske moduler.

Bemærk, at alle prøver ved uddannelsen skal være bestået for at kunne aflevere masterprojektet