Skip to main content
DA / EN

Udskudt studiestart

Som udgangspunkt gælder din studieplads kun til den studiestart, hvor du har søgt om optagelse. Det er altså ikke muligt at gemme din plads, hvis du alligevel ikke ønsker at starte til planlagt tid. Dog har du i tilfælde af særlige forhold mulighed for at søge om udskudt studiestart.

Hvornår kan du søge om udskudt studiestart

Du har mulighed for at søge om udskudt studiestart, hvis et af følgende forhold forhindrer dig i at starte på uddannelsen. Forholdet skal være indtruffet, efter du har ansøgt om optagelse.

  • Uforudset sygdom eller ulykke
  • Uforudset sygdom, ulykke eller dødsfald i nærmeste familie
  • Graviditet
  • Militær udsendelse
  • Værnepligt

Hvis din ansøgning imødekommes, udskydes din studiestart med ét år. 

Hvordan søger du om udskudt studiestart

Du kan først søge om udskudt studiestart, efter du har fået tilbudt en studieplads og har accepteret denne. 

Herefter skal du udfylde en ansøgningsblanket, hvor du skal angive begrundelsen for at søge om udskudt studiestart samt vedhæfte relevant dokumentation. 

Du kan senest søge udskudt studiestart 1. september (og ved vinterstart 1. februar). 

Udfyld og indsend din ansøgning om udskudt studiestart her

Hvis du er nået at starte

Efter 1. september (og ved vinterstart 1. februar) kan du ikke længere søge om udskudt studiestart. Du kan i stedet undersøge din mulighed for midlertidigt at sætte dine studier på pause, fx via orlov eller fritagelse fra krav om studieaktivitet mv. 

Find mere hjælp og vejledning på mitsdu.dk

Optag (Bachelor) Syddansk Universitet

  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230
  • Telefon: +45 6550 1051

Sidst opdateret: 01.02.2024