Skip to main content
DA / EN

Oprettelse og ændring i uddannelser

Derfor arbejder vi strategisk med at udvikle vores uddannelsesportefølje. Det sker igennem to initiativer:

Oprettelse af nye uddannelser (prækvalifikation)

Alle nye videregående uddannelser skal prækvalificeres. Det betyder, at Uddannelses- og forskningsministeren med rådgivning fra ”Det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af videregående uddannelser” skal vurdere relevansen af en ny videregående uddannelse. På SDU har vi tilrettelagt en proces, der sikrer, at de uddannelsesforslag, vi indsender:

  • Er i overensstemmelse med SDU's strategi og har afsæt i det omgivne samfunds behov
  • Er i overensstemmelse med SDU’s kvalitetspolitik
  • Er forankret i SDU's ledelse på relevante niveauer med klare ansvarsfordelinger
  • Fremstår gennemarbejdede, velbegrundede og veldokumenterede

Det medfører, at både uddannelsesledelserne, fakulteterne, Uddannelsesrådet, direktionen og bestyrelsen deltager i arbejdet med at udarbejde forslag til nye uddannelser.

Det er i sidste ende SDU’s bestyrelse, der træffer beslutning om, hvorvidt der skal ansøges om en ny uddannelse.

Læs mere om:

Ændringer i eksisterende uddannelser

SDU tilpasser løbende sine uddannelser.  Dels tilpasses uddannelsernes indhold igennem revidering af studieordninger, hvilket foregår i de enkelte uddannelsers studienævn.

Derudover revideres uddannelsernes formelle rammer, så titel, taksindplacering, normeret studietid, maksimumsramme for optag samt adgangs-, sprog- og karakterkrav er hensigtsmæssige. Det er uddannelserne og fakulteterne, der står for at udarbejde evt. ansøgninger til Uddannelses- og forskningsministeriet. Fællesadministrationen står for at samle og indsende alle SDU's ansøgninger ifm. ministeriets årlige ansøgningsfrist. 

Strategi & Rekruttering

  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230

Sidst opdateret: 18.03.2020