Skip to main content
DA / EN

Tidligere modtagere af Undervisningsprisen

Til og med 2016 blev der ved årsfesten uddelt undervisningspriser for hvert fakultet:

2016:
Søren Cold, lektor, Klinisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Alexandra Holsting, lektor, Institut for Sprog og Kommunikation

Erik Kristensen, lektor, Biologisk Institut, Det Naturvidenskabelige Fakultet

Kristin Balslev Munksgaard, lektor, Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Kurt Bloch Jessen, lektor, Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet, Det Tekniske Fakultet

2015:
Jane Hjarl Petersen, adjunkt, Institut for Historie, Det Humanistiske Fakultet

Michael Petersen, lektor, Institut for Fysik, Kemi og Farmaci, Det Naturvidenskabelige Fakultet

Heidi Jønch-Clausen, Center for Journalistik, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Bente Finsen, Professor, Institut for Molekylær Medicin, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Søren Wiatr Borg, lektor, Institut for Teknologi og Innovation, Det Tekniske Fakultet 

2014:
Lene Dybbroe, lektor, Institut for Design og Kommunikation, Det Humanistiske Fakultet

Fabio Vandin, lektor, Institut for Matematik og Datalogi, Det Naturvidenskabelige Fakultet

Linda Sandris Larsen, lektor, Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Henrik Hein Lauridsen, lektor, Institut for Idræt og Biomekanik, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Xavier Fretté, lektor, Institut for Kemi-, Bio- og Miljøteknologi, Det Tekniske Fakultet

2013:
Anne-Marie Søndergaard Christensen, lektor, Institut for Kulturvidenskaber, Det Humanistiske Fakultet

Per Lyngs Hansen, lektor, Institut for Fysik, Kemi og Farmaci, Det Naturvidenskabelige Fakultet

Kurt Klaudi Klausen, professor, Institut for Statskundskab, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Anja Leppin, professor, Institut for Sundhedstjenesteforskning, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Bjarne Schmidt, lektor, Mads Clausen Instituttet, Det Tekniske Fakultet

2012:
Heidi Hansen, studieadjunkt, Institut for Sprog og Kommunikation, Det Humanistiske Fakultet

Peter Schneider-Kamp, lektor, Institut for Matematik og Datalogi, Det Naturvidenskabelige Fakultet

Stephen Mark Rosenbaum, lektor, Institut for Marketing og Management, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Anette Bygum, klinisk lektor, Klinisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Karsten Holm Andersen, lektor, Mærsk- Mc-Kinney Møller Instituttet, Det Tekniske Fakultet

2011:
Nina Nørgaard, lektor, Institut for Sprog og Kommunikation, Det Humanistiske Fakultet

Poul Nielsen, lektor, Institut for Fysik, Kemi og Farmaci, Det Naturvidenskabelige Fakultet

Bugge Thorbjørn Daniel, lektor, Juridisk Institut, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Peter Bollen, lektor, Biomedicinsk Laboratorium, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

John Erik Hansen, lektor, Institut for Teknologi og Innovation, Det Tekniske Fakultet

2010:
Christian Høgel, lektor, Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse, Det Humanistiske Fakultet

Jacob Møller-Jensen, lektor, Institut for Biokemi og Molekylær Biologi, Det Naturvidenskabelige Fakultet

Christian Kronborg, lektor, Forskningsenheden for Sundhedsøkonomi, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Jesper Hallas, professor, Institut for Sundhedstjenesteforskning, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Jan Petersen, lektor, Institut for Sensorer, Signaler og Elektroteknik, Det Tekniske Fakultet

2009:
Peter Wolsing, lektor, Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier, Det Humanistiske Fakultet

Nils J. Færgeman, lektor, Institut for Biokemi og Molekylær Biologi, Det Naturvidenskabelige Fakultet

Lone Hansen, studielektor, Juridisk Institut, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Boye L. Jensen, professor, institut for Medicinsk Biologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Henrik Johnsen Vindt, lektor, Institut for Industri og Byggeri, Det Tekniske Fakultet

2008:
Britt Istoft, adjunkt, Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier, Det Humanistiske Fakultet

Ulrik Nørum, lektor, Biologisk Institut, Det Naturvidenskabelige Fakultet

Lone Grønbæk Kronbak, lektor, Institut for Miljø- og Erhvervsøkonomi, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

John Chemnitz, lektor, Institut for Medicinsk Biologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Svend Hansson, lektor, Mads Clausen Instituttet, Det Tekniske Fakultet

2007:
Charlotte Kroløkke, lektor, Institut for litteratur, Kultur og Medier, Det Humanistiske Fakultet

Bent Jørgensen, professor, Institut for Matematik og Datalogi, Det Naturvidenskabelige Fakultet

Robert Klemmensen, adjunkt, Institut for Statskundskab, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Helle Ørding, klinisk lektor, Institut for Regional Sundhedsforskning, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Ole Albrektsen, lektor, Institut for Sensorer, Signaler og Elektroteknik, Det Tekniske Fakultet

2006:
Michael Bregnsbo, lektor, ph.d., Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse, Det Humanistiske Fakultet

Barbara Guerra, lektor, Institut for Biokemi og Molekylær Biologi, Det Naturvidenskabelige Fakultet

Michael Steinicke, professor, ph.d., Juridisk Institut, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Ulla Glenert Friis, ph.d., dr.med., lektor, Institut for Medicinsk Biologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Jørgen Bro Røn, lektor, Det Tekniske Fakultet

2005:
Uwe Kjær Nissen, lektor, ph.d., lektor, Institut for Sprog og Kommunikation, Det Humanistiske Fakultet

Carl Th. Pedersen, lektor, dr.phil., Institut for Fysik og Kemi, Det Naturvidenskabelige og Tekniske Fakultet

Teit Lüthje, lektor, ph.d., Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Kim Audrey Bloomfield, dr.,ph.d., lektor, Institut for Sundhedstjenesteforskning, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Hans Christian Petersen, lektor, ph.d., Institut for Matematik og Datalogi, Det Naturvidenskabelige Fakultet

2004:
Nina Bonderup Dohn, adjunkt, ph.d., Institut for Fagsprog, Kommunikation og Informationsvidenskab, Det Humanistiske Fakultet

Hans Jørgen Munkholm, docent, lic.scient., Institut for Matematik og Datalogi, Det Naturvidenskabelige og Tekniske Fakultet

Jytte Grambo Larsen, lektor, ph.d., Institut for Regnskab og Finansiering, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Claus Fenger, professor, dr.med. Klinisk Institut, Forskningsenheden for Patologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

2003:
Niels Arne Sørensen, lektor, lic.phil., Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse, Det Humanistiske Fakultet

Per Møller, lektor, cand.scient, Institut for Diplomingeniøruddannelserne, Det Naturvidenskabelige og Tekniske Fakultet

Bent Ole Gram Mortensen, lektor, ph.d., Juridisk Institut, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Steen Walter, professor, dr.med., Klinisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet:

2002:
Caroline Schaffalitzky de Muckadell, undervisningsadjunkt, cand.phil., Institut for Filosofi og Religionsstudier, Det Humanistiske Fakultet

Brian Vinter, lektor, ph.d. cand.polyt., Institut for Matematik og Datalogi, Det Naturvidenskabelige og Tekniske Fakultet

Ulrik Kjær, adjunkt, ph.d. cand.oecon., Institut for Statskundskab, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Hans Jørn Kolmos, professor, dr.med. Klinisk Institut, forskningsenheden for Klinisk Mikrobiologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

2001:
Erich Gert Klawonn, lektor, dr.phil., Filosofisk Institut, Det Humanistiske Fakultet

Arne Lykke Larsen, lektor, ph.d., Fysisk Institut, Det Naturvidenskabelige og Tekniske Fakultet

Bent Iversen, professor, lic.jur., Institut for Regnskab, Finansiering og Erhvervsjura, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Tom Bendix, professor, dr.med., Institut for Idræt og Biomekanik, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

2000:
Flemming Smedegaard, lektor, cand.mag., Institut for Sprog og Kommunikation, Det Humanistiske Fakultet

Ling Miao, adjunkt, ph.d., Fysisk Institut, Det Naturvidenskabelige og Tekniske Fakultet

Nis Jul Clausen, professor, lic.jur., Institut for Regnskab, Finansiering og Erhvervsjura, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Niels Christian Jensen, klinisk lektor, cand.med.,  Institut for Sundhedstjenesteforskning, Forskningsenheden for Almen Medicin, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

1999:
Jane Pilgaard Vinther, undervisningsassistent, cand.mag., Institut for Sprog og Kommunikation, Det Humanistiske Fakultet

Gudrun Ploug-Sørensen, lektor, cand.pharm. Kemisk Institut, Det Naturvidenskabelige Fakultet og Tekniske Fakultet

Finn Olesen, lektor, cand.oecon., Institut for Miljø- og Erhvervsøkonomi, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Ove B. Schaffalitzky de Muckadell, professor, dr.med., Klinisk Institut, Forskningsenheden for Medicinsk Gastroenterologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

1998:
Kurt Villads Jensen, lektor, ph.d., Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse, Det Humanistiske Fakultet

Ole Sand, lektor, cand.scient., Biokemisk Institut, Det Naturvidenskabelige Fakultet og Tekniske Fakultet

Peter Dahler-Larsen, lektor, ph.d., Institut for Statskundskab, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Christian Godballe, klinisk lektor, cand.med., ph.d., Klinisk Institut, Fagområdet for Oto-rhino-laryngologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

1997:
Erik Nielsen, lektor, mag.art., Institut for Litteratur, Kultur og Medier, Det Humanistiske Fakultet

Peter Friis Touborg, lektor, dr.scient., Fysisk Institut, Det Naturvidenskabelige Fakultet

Martin Lysemose Hoffmann, amanuensis, cand.merc., Institut for Afsætningsøkonomi, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Søren Kruse-Andersen, klinisk lektor, dr.med., Klinisk Institut, Fagområdet for Kirurgi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 
1996:
Henrik Pedersen, lektor, D.Phil., Institut for Matematik og Datalogi, Det Naturvidenskabelige Fakultet

Leif Heiselberg, lektor, cand.jur., Institut for Virksomhedsledelse, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

John Chemnitz, lektor cand.med., Institut for Medicinsk Biologi, Afdeling for Anatomi og Cytologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

1995:
John Michael Dienhart, lektor, M.A., Institut for Sprog og Kommunikation, Center for Engelsk, Det Humanistiske Fakultet

Jesper Wengel, lektor, ph.d., Kemisk Institut, Det Naturvidenskabelige Fakultet

Hans Helge Beck Thomsen, ekstern lektor, cand.jur., Institut for Erhvervsret og Politologi, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Bente Gahrn-Hansen, klinisk lektor, dr.med., Klinisk Institut, Fagområdet for Klinisk Mikrobiologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

1994:
Knud Bjarne Gjesing, ekstern lektor, cand.phil., Institut for Litteratur, Kultur og Medier, Center for Nordiske Studier, Det Humanistiske Fakultet

Hans Jørgen Munkholm, docent, lic.scient., Institut for Matematik og Datalogi, Det Naturvidenskabelige Fakultet

Bent Iversen, professor, lic.oecon., Institut for Erhvervsret og Politologi, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Kurt Lüders,  idrætsforsker, cand.pæd.psyk., Institut for Idræt, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

1993: 
Anne-Marie Kiener, lektor, licenciée ès lettres, Institut for Sprog og Kommunikation, Det Humanistiske Fakultet

Bodil Korsgaard, lektor, cand.scient., Biologisk Institut, Det Naturvidenskabelige Fakultet

Hans Heinrich, lektor, cand.rer.soc., Økonomisk Institut, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Jens Zimmer Rasmussen, professor, dr.med., Institut for Medicinsk Biologi, afdeling for Anatomi og Cytologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

1992:
Sven Lindahl, ekstern lektor, lic.phil., Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse, Center for Græsk-Romerske Studier,
Det Humanistiske Fakultet

Bent Ørsted, lektor, ph.d., Institut for Matematik og Datalogi, Det Naturvidenskabelige Fakultet

Henrik Larsen, lektor cand.scient.pol., Institut for Erhvervsret og Politologi, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

John Chemnitz, lektor, cand.med., Institut for Medicinsk Biologi, Fagområdet for Anatomi og Cytologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

1991:
Tage Koed Madsen, lektor, Institut for Afsætningsøkonomi, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. 

Sidst opdateret: 19.07.2022