Fyens Stiftstidendes Forskerpris

2019: 
David Nicolas Hopmann, ph.d., Center for Journalistik, Institut for Statskundskab

Søren Thorgaard Skou, Lektor, ph.d., Institut for Idræt og Biomekanik

Kannan Govindan, Professor, PhD, Institut for Teknologi og Innovation

2018: 
Davide Secchi, PhD, Institut for Sprog og Kommunikation

Frank Kjeldsen, Professor, ph.d., Institut for Biokemi og Molekylær Biologi 

2017:
Søren Askegaard, Professor, ph.d., Institut for Marketing & Management

Jane Clemensen, Forskningsleder, ph.d.,CIMT - Center for Innovative Medical Technology

Horst-Günter Rubahn, Institutleder, professor  Mads Clausen Instituttet

2016 :
Anne Scott Sørensen, Professor, Institut for Kulturstudier

Amelia-Elena Rotaru, Adjunkt, ph.d., Biologisk Institut

2015:
Paolo Caserotti, Lektor, Institut for Idræt og Biomekanik

Henrik Wenzel, Professor, Institut for Kemi-, Bio- og Miljøteknologi

Thorbjørn Knudsen, Professor, Institut for Marketing og Menagement

2014:
Lars Boje Mortensen, Professor, ph.d., Institut for Historie

Peter Schneider-Kamp, Lektor, Institut for Matematik og Datalogi

2013:
Christilla Roederer-Rynning, Lektor, ph.d., Institut for Statskundskab

Ask Elklit, Professor, cand.psych., Institut for Psykologi

Henrik Gordon Petersen, Professor, ph.d., Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet

2012:
Gitte Rasmussen, lektor, Institut for Sprog og Kommunikation

Birgitte Haahr Kallipolitis, lektor, Institut for Biokemi og Molekylær Biologi

2011
John Christensen, professor, ph.d., Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi

Boye L. Jensen, professor, dr.med., Institut for Molekylær Medicin

Lars Porskjær Christensen, professor, ph.d., Institut for Kemi-, Bio- og Miljøteknologi

2010:
Poul Nielsen, professor, ph.d.,  Institut for Fysik og Kemi

Jan Mollenhauer, Professor, dr.rer.habil., Institut for Molekylær Medicin

2009:
Olav Hammer, professor, ph.d., Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier

Jørgen T. Lauridsen, professor, ph.d., Institut for Sundhedstjenesteforskning – sundhedsøkonomi

Sergey I. Bozhevolnyi, professor, dr.scient., Institut for Sensorer, Signaler og Elektroteknik

2008:
Christine Joy McKenzie, professor, ph.d., Institut for Fysik og Kemi

Tina Kold Jensen, professor, ph.d., Institut for Sundhedstjenesteforskning - miljømedicin

2007:  
Christian Benne, lektor, ph.d., Institut for Litteratur, Kultur og Medier

Mette Præst Knudsen, professor, ph.d., Institut for Marketing og Management

John Hallam, Professor, ph.d., Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet

2006:
Lis Puggaard, lektor, centerleder, ph.d., Institut for Idræt og Biomekanik, Center for Anvendt og Klinisk Træningsvidenskab (ACES)

Bo Thamdrup, lektor, ph.d., Biologisk Institut

2005:
Hans Frimor, professor, cand.merc., ph.d., Institut for Regnskab og Finansiering

Lars Qvortrup, direktør, professor, mag.art., Institut for Litteratur, Kultur og Medier, Center for Medievidenskab, Knowledge Lab

2004:
Kirsten Ohm Kyvik, lektor, cand.med., Ph.d., Det Danske Tvillingregister, Institut for Sundhedstjenesteforskning

Kenn Gerdes, professor, lic.techn., Institut for Biokemi og Molekylær Biologi

2003:
Harry Haue, lektor, dr.phil., Dansk Institut for Gymnasiepædagogik

Peter Kurrild-Klitgaard, lektor, cand.phil., Institut for Statskundskab

2002:
Bernard Jeune, lektor, cand.med., Institut for Sundhedstjenesteforskning

Paolo Sibani, lektor, dr.scient., Fysisk Institut

2001:
Dorte Gyrd-Hansen, lektor, cand.oecon., ph.d., Institut for Sundhedstjenesteforskning

Maria Teresa Cadierno-López, Lektor, ph.d., Institut for Sprog og Kommunikation

2000:
Peter Mose Larsen, centerleder, lektor, cand.scient., Center for ProteomAnalyse

Stephen John Fey, Lektor , ph.d., Center for ProteomAnalyse

Tidligere forskerpriser

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies