Skip to main content

Forskere på SDU har mulighed for at trække på rådgivning fra jurister, forretningsudviklere og administrative specialister hos SDU RIO. Vores fremmeste opgave er at understøtte universitetets fagmiljøer i arbejdet med at skabe værdi for og med samfundet.

SDU RIOs tilbud til forskere:

  • Hvis en forsker har gjort en opfindelse, fundet et nyt resultat eller skabt en ny teknologi kan SDU RIOs forretningsudviklere og jurister hjælpe med  at finde ud af, om SDU kan indhente patent på opfindelsen, så rettighederne er beskyttet.
  • Forskere, som vil starte egen virksomhed, der springer ud af universitetet, kan få hjælp af en forretningsudvikler.
  • Hvis en forsker har behov for at indgå en samarbejdsaftale med en eller flere samarbejdspartnere, kan juristerne hjælpe med at få udfærdiget en kontrakt.
  • Når forskere har brug for vejledning om de muligheder og vilkår, man skal være opmærksom på ift. eksternt samarbejde og deltagelse i større EU-projekter, kan forskerstøtteenheden hjælpe.
  • Hvis en forsker indgår partnerskaber og udarbejder koordinatoransøgninger i større samarbejdsprojekter og gennemfører større samarbejdsprojekter med og uden ekstern finansiering kan forskerstøtte også vejlede.
  • Forskere kan tilknytte specialister fra SDU RIO til at udføre den administrative projektledelse, hvis de leder store EU-samarbejdsprojekter.

Kontakt SDU RIOs medarbejdere.

Læs mere om, hvordan SDU RIO supporterer studerende og virksomheder/institutioner.

Sidst opdateret: 02.07.2020