Skip to main content

Salgsbetingelser

Vi har nedenfor oplistet de væsentligste betingelser i forbindelse med Syddansk Universitets salg af varer og ydelser til kunder i Danmark og udlandet.

Betalingsfrist

SDU's hovedregel for betalingsfrist er 30 dage efter fakturadato.

Dette er i overensstemmelse med § 3a i Renteloven, hvoraf det fremgår, at en kunde ikke har ret til at kræve en længere betalingsfrist.

Der kan undtages fra hovedreglen om 30 dage i følgende situationer:

  • Salg af efteruddannelse (fx Master- eller HD-uddannelser) kan have en anden betalingsbetingelse, der er afstemt med reglerne fra Uddannelses- og Forskningsministeriet.
  • Salg af deltagelse i konferencer, seminarer og lign. kan have en kortere betalingsfrist, hvis der kræves betaling inden starten på arrangementet.

Fremsendelse af salgsfakturaer

SDU udsender salgsfakturaer således:

Til offentlige virksomheder i Danmark:

  • Som elektronisk faktura til et af kunden/køberen oplyst EAN-nummer.

Til private virksomheder i Danmark:

  • Som Digital Post via www.virk.dk (SDU kræver oplysning om kundens/køberens CVR-nr.).
  • Private virksomheder i Danmark har dog også mulighed for at få tilsendt fakturaen fra SDU via et EAN-nr.
  • SDU sender ikke fakturaer til private virksomheder i Danmark via e-mail eller andre digitale løsninger end Digital Post eller EAN-nummer.

Til privatpersoner i Danmark:

  • Som Digital Post via www.virk.dk (til en digital postkasse eller udsendt på papir, hvis SDU ikke har kendskab til kundens cpr-nr.).

Til kunder i udlandet:

  • Via papirfaktura.

Betaling af SDU’s salgsfakturaer

Betaling af SDU’s salgsfakturaer skal primært ske ved anvendelse af FI-koden nævnt på fakturaen til beløbsmodtager 7416660.

Hvis betaling ikke kan ske til FI-koden, skal indbetaling ske til SDU’s bankkonto i Danske Bank, Albani Torv 2-3, 5000 Odense C med reg. nr. 4366 og kontonr.7416660. Husk at oplyse nummeret på fakturaen.

Hvis betalingen til SDU sker fra en bankkonto i udlandet,  skal anvendes IBAN: DK51 3000 0007 4166 60 og SWIFT: DABADKKK.

Andre indbetalinger til SDU

Indbetalinger til SDU - der ikke vedrører en af SDU’s fakturaer - skal ske til en anden bankkonto i Danske Bank end den ovenfor nævnte. Sådanne indbetalinger skal ske til SDU’s NemKonto i Danske Bank, Albani Torv 2-3, 5000 Odense C med reg. nr. 4366 og kontonr. 35 74 42 86 45.

CVR-nummer

Syddansk Universitet har CVR-nr. 29 28 39 58.

Kontakt

Syddansk Universitets debitorbogholderi kan træffes på e-mail 4601@sdu.dk eller tlf. 6550 4601 (telefontid dagligt kl. 10 - 12 og kl. 13 - 14).

Henvendelser vedr. salg af efteruddannelse (fx Master- eller HD-uddannelser) skal dog ske til personen/enheden nævnt i feltet ”Vor reference” på SDU’s salgsfakturaer.