Skip to main content

Vilkår for brug af websitet

Brug af websitet

Læs følgende vilkår og betingelser omhyggeligt, før du bruger websitet. Ved at besøge, browse på eller bruge Syddansk Universitets website anerkender du at have læst og forstået samt accepteret, at du er bundet af vilkårene beskrevet nedenfor og skal overholde alle gældende love og bestemmelser.

Websitets design og indhold er beskyttet ifølge gældende lov om ophavsret, varemærkeret m.v. og må hverken helt eller delvis kopieres, ændres eller reproduceres uden skriftlig tilladelse fra Syddansk Universitet.

Det er dog tilladt at læse, gemme og printe informationer til privat brug og bruge informationer i oplysningsøjemed. Det er ligeledes tilladt at citere fra websidernes tekster i overensstemmelse med god skik og i det omfang, som betinges af formålet, når det sker med behørig kildeangivelse. Vi henviser til Kulturministeriets retningslinjer for god citatskik.

Hyperlinks til andre websites

Dette website kan indeholde links og henvisninger til andre websites og -ressourcer. Syddansk Universitet påtager sig ingen forpligtelser i forbindelse med andre websites eller tredjepartsressourcer som der henvises til eller er adgang til fra Syddansk Universitets website, eller som har link til Syddansk Universitets website. Et link til et andet websted betyder ikke, at Syddansk Universitet godkender indholdet eller brugen af websitet eller godkender ejeren af websitet.

Varemærker

De varemærker, der vises på websitet, tilhører Syddansk Universitet. Syddansk Universitets varemærker herunder logo og segl må kun benyttes efter aftale og godkendelse af universitet. Ved brug af varemærker herunder logo og segl skal farvekoder og mål altid overholdes. Kontakt Kommunikation, hvis du har spørgsmål i forbindelse med brug af universitets varemærker.

Syddansk Universitet bringer jævnligt billeder af hverdagslivet på universitetets campusser – herunder situationsbilleder af studerende og eventuelt andre parter. Disse billeder benyttes uden forudgående samtykke fra de portrætterede. Ønsker du et billede fjernet, bedes du henvende dig direkte til Team Digital på Syddansk Universitet.

Oversættelser

Noget af teksten på Syddansk Universitets website kan eventuelt gøres tilgængelig på andre sprog end dansk. Teksten kan være oversat af en person eller være maskinoversat. Sådanne oversættelser leveres som en service til dig, og Syddansk Universitet påtager sig ingen forpligtelser, for så vidt angår oversættelsens korrekthed og fuldstændighed, uanset om det er en maskinoversættelse eller en oversættelse foretaget af en oversætter.

Ansvarsfraskrivelse & ansvarsbegrænsning

Syddansk Universitets samling af informationer på websitet bliver løbende opdateret og vedligeholdt, men vi kan ikke garantere, at samlingen er komplet. Derfor er den omfattet af følgende ansvarsfraskrivelse:

Syddansk Universitet tilstræber, at alle informationer er korrekte og ajourførte og søger at rette eventuelle fejl. Vi påtager os imidlertid ikke ansvar for de oplysninger, der af forskellige årsager ikke er opdaterede, ligeledes påtager Syddansk Universitets under ingen omstændigheder erstatningspligt på baggrund af fejl og mangler på websitet.

Har du spørgsmål?

Kontakt Kommunikation

Sidst opdateret: 17.09.2019