Skip to main content

Om instituttet

Vores Verdensmål

KI arbejder med FN's Verdensmål. Her er eksempler på vores verdensmål.

2 - Stop sult

 • Vi arbejder på at mindske madspild ved at lave løbende revidering af bestilling af mad til møder

3 - Sundhed og trivsel

 • Vi har fokus på fysisk aktivitet i arbejdsdagen. For eksempel ved at lave nakke-øvelser på kontoret, at stå op ved hæve-sænke-borde, tage trappen fremfor elevatoren. For at hjælpe os på vej, har vi lavet et "forpligtelsesark" og et "øvelseskatalog", som du kan hente via link
 • Vi laver sociale arrangementer for at fremme trivslen
 • Vi har mulighed for at deltage i kurser. Det fremmer trivslen at lære nye ting
 • Vi deltager i "Vi cykler på arbejde"
 • I vores forskning og undervisning er vores mål at fremme den nære såvel som den globale sundhed
 • Eksempel: Arbejds- og Miljømedicin giver de kandidatstuderende i medicin mulighed for et treugers kursus i Global Health and Research med seks ugers klinik i udlandet og et kandidatspeciale af relevans for global sundhed. Danske studerende rejser ud og SDU modtager udenlandske studerende, så internationale netværk bliver grundlagt
 • Eksempel: Arbejds- og Miljømedicin deltager i videnskabelige komiteer i regi af ICOH (International Commision on Occupational Health). Dette har blandt andet medført, at sundhedsarbejdere og minearbejdere, som er særligt udsat for Tuberkulose, er kommet med i FN’s seneste deklaration om bekæmpelse af Tuberkulose fra september 2018.
 • Vi cykler så vidt muligt mellem Winsløw Parken og Campusvej

4 - Kvalitets-uddannelse

 • Vi bidrager til uddannelser på flere niveauer. Dygtige forskere og sundhedsfaglige underviser
 • Vi deler succeshistorier fra vores forskningsenheder - også dem, der ikke kommer på forsiden i medierne
 • Eksempel: Arbejds- og Miljømedicin giver de kandidatstuderende i medicin mulighed for et treugers kursus i Global Health and Research med seks ugers klinik i udlandet og et kandidatspeciale af relevans for global sundhed. Danske studerende rejser ud og SDU modtager udenlandske studerende, så internationale netværk bliver grundlagt

5 - Ligestilling mellem kønnene

 • Der er fokus på ligestilling i vores jobopslag
 • Vi har som arbejdsplads fokus på fleksibilitet og balance mellem arbejde og fritid
 • Vi har den holdning, at alle er lige uanset køn, seksuel orientering, race, social baggrund, religion eller handicap

6 - Rent vand og sanitet 

 • Vi sætter postevand på bordet til møder fremfor flaskevand
 • Vi sørger for at få repareret dryppende vandhaner og løbende toiletter for at undgå vandspild
 • Vi bruger drikkedunke eller glas fremfor flaskevand

6 - Bæredygtig energi

 • Vi slukker for lyset i rum, der ikke er i brug. Når vi slukker for lyset - selv i få sekunder - så sparer vi mere energi, end vi bruger ved at tænde igen (kilde: verdensmaalene.dk)
 • Vi justerer løbende termostaterne på vores kontorer for at mindske energispild
 • Vi sparer på vandet ved blot at skrabe madrester af uden at skylle, før vi sætter i opvaskemaskinen. Dette optimerer også opvaskemaskinens arbejde

8 - Anstændige jobs og økonomisk vækst

 • Vi støtter og vejleder unge forskere, så de vokser med jobbet
 • Vores arbejdsmiljøgruppe arbejder løbende med at fremme sikkerheden på vores arbejdsplads
 • Vi har mulighed for at deltage i kurser, som fremmer arbejdsforholdene, og sørger for en fortsat udvikling og dygtiggørelse af personalet

9 - Industri, innovation og infrastruktur

 • Vi holder os opdaterede om den seneste teknologi og innovation
 • Vores forskere arbejder med udvikling og forbedring af behandlinger og teknologier i regionerne
 • Vi har fokus på at øge ansættelse og bedre arbejdsforhold for forskere og udviklingsarbejdere
 • Vi smider ikke velfungerende udstyr ud, men sørger for, at det bliver genbrugt andet steds

10 - Mindre ulighed

 • Vi har respekt for hinandens forskelligheder

11 - Bæredygtige byer og lokalsamfund

 • Vi bruger så vidt muligt offentlig transport til møder og rejser
 • Vi deltager i "Vi cykler på arbejde"
 • Vi har en delebils-ordning på de kliniske institutter til de tilfælde, hvor offentlig transport eller cyklen ikke er en mulighed. Vi kører så vidt muligt sammen
 • Vi cykler så vidt muligt mellem Winsløw Parken og Campusvej

12 - Ansvarligt forbrug og produktion

 • Vi udleverer en genanvendelig "mulepose" fremfor plastikposer til materialer og forplejning i forbindelse med møder
 • Vi sætter postevand på bordet til møder fremfor flaskevand
 • Eksempel: Arbejds- og Miljømedicin deltager i projekter om forebyggelse af forgiftninger med sprøjtemidler og projekter om afskaffelse af brug af kviksølv i guldminedrift i udviklingslande. Afdelingen bidrager med arbejdsmedicinsk og faglig assistance, men også forskning, formidling og undervisning
 • Eksempel: Arbejds- og Miljømedicin deltager i videnskabelige komiteer i regi af ICOH (International Commision on Occupational Health). Dette har blandt andet medført, at sundhedsarbejdere og minearbejdere, som er særligt udsat for Tuberkulose, er kommet med i FN’s seneste deklaration om bekæmpelse af Tuberkulose fra september 2018.
 • Vi bruger drikkedunke eller glas fremfor flaskevand

13 - Klimaindsats

 • Vi bruger så vidt muligt offentlig transport til møder og rejser
 • Vi deltager i "Vi cykler på arbejde"
 • Vi har en delebils-ordning på de kliniske institutter til de tilfælde, hvor offentlig transport eller cyklen ikke er en mulighed. Vi kører så vidt muligt sammen
 • Vi udleverer en genanvendelig "mulepose" fremfor plastikposer til materialer og forplejning i forbindelse med møder
 • Vi sætter postevand på bordet til møder fremfor flaskevand
 • Vi arbejder på at mindske madspild ved at lave løbende revidering af bestilling af mad til møder
 • Eksempel: Arbejds- og Miljømedicin deltager i projekter om forebyggelse af forgiftninger med sprøjtemidler og projekter om afskaffelse af brug af kviksølv i guldminedrift i udviklingslande. Afdelingen bidrager med arbejdsmedicinsk og faglig assistance, men også forskning, formidling og undervisning
 • Eksempel: Arbejds- og Miljømedicin deltager i videnskabelige komiteer i regi af ICOH (International Commision on Occupational Health). Dette har blandt andet medført, at sundhedsarbejdere og minearbejdere, som er særligt udsat for Tuberkulose, er kommet med i FN’s seneste deklaration om bekæmpelse af Tuberkulose fra september 2018.
 • Vi bruger drikkedunke eller glas fremfor flaskevand

14 - Livet i havet 

 • Eksempel: Arbejds- og Miljømedicin deltager i projekter om forebyggelse af forgiftninger med sprøjtemidler og projekter om afskaffelse af brug af kviksølv i guldminedrift i udviklingslande. Afdelingen bidrager med arbejdsmedicinsk og faglig assistance, men også forskning, formidling og undervisning
 • Eksempel: Arbejds- og Miljømedicin deltager i videnskabelige komiteer i regi af ICOH (International Commision on Occupational Health). Dette har blandt andet medført, at sundhedsarbejdere og minearbejdere, som er særligt udsat for Tuberkulose, er kommet med i FN’s seneste deklaration om bekæmpelse af Tuberkulose fra september 2018.

15 - Livet på land

 • Vi sender brugt papir til genbrug
 • Vi har fokus på at være papirløse, og tænker over, hvad vi printer ud
 • Eksempel: Arbejds- og Miljømedicin deltager i projekter om forebyggelse af forgiftninger med sprøjtemidler og projekter om afskaffelse af brug af kviksølv i guldminedrift i udviklingslande. Afdelingen bidrager med arbejdsmedicinsk og faglig assistance, men også forskning, formidling og undervisning
 • Eksempel: Arbejds- og Miljømedicin deltager i videnskabelige komiteer i regi af ICOH (International Commision on Occupational Health). Dette har blandt andet medført, at sundhedsarbejdere og minearbejdere, som er særligt udsat for Tuberkulose, er kommet med i FN’s seneste deklaration om bekæmpelse af Tuberkulose fra september 2018.

16 - Fred, retfærdighed og stærke institutioner

 • Der er fokus på ligestilling i vores jobopslag
 • Vi har som arbejdsplads fokus på fleksibilitet og balance mellem arbejde og fritid
 • Vi har den holdning, at alle er lige uanset køn, seksuel orientering, race, social baggrund, religion eller handicap

17 - Partnerskaber for handling

 • Vi samarbejder med andre for at fremme kvaliteten i forskning og uddannelse
 • Vi bygger stærke partnerskaber mellem sygehuse, kommuner og SDU
 • Indenfor de kliniske institutter arbejder vi på stærke partnerskaber mellem de nordiske universiteter
Verdensmål på SDU

Det er SDU's mål at arbejde seriøst og helhjertet med alle FN's 17 verdensmål for bæredygtighed.

FN's Verdensmål for en bæredygtig udvikling

Verdensmålene blev vedtaget af verdens stats- og regeringsledere på FN topmødet i New York d. 25. september 2015. Målene trådte i kraft ved årsskiftet til 2016, og sætter kurs mod en mere bæredygtig udvikling frem mod 2030

Læs mere om Verdensmålene

Hvad kan du selv gøre?

Det behøver ikke at være svært

Inspiration til handling

Sidst opdateret: 18.08.2023