Skip to main content

Biobank med plasma fra patienter med COVID-19 er til rådighed

Siden medio marts 2020 har afdeling for klinisk biokemi og farmakologi indsamlet plasma fra patienter mistænkt for eller med påvist COVID-19 infektion. Materiale er fra patienter, der har fået taget prøver på Odense universitetshospital i Odense.

Prøverne findes i en biobank, der er til rådighed for forskningsprojekter. Man er således velkommen til at rette henvendelse, hvis man finder dette materiale anvendeligt i et igangværende eller kommende forskningsprojekt.

Kontaktperson: læge Pernille Just Vinholt, pernille.vinholt@rsyd.dk

Redaktionen afsluttet: 16.04.2020