Skip to main content
DA / EN

Forskning

Den fælles forskningsstrategi for Klinisk Institut og OUH

Den fælles Forskningsstrategi for Klinisk Institut og OUH har fokus på fem indsatsområder, som skal bidrage til at indfri vores fælles vision om at skabe fremtidens patientbehandling.

1. Forskning for og med patienter og pårørende

Vores ambition er aktivt at inddrage patienter og pårørende i alle dele af forskningsprocessen

2. Evidensbaseret medicin

Vores ambition er at være blandt de bedste i verden til at skabe, indtænke og implementere evidensbaseret medicin i forskning, uddannelse og behandling.

3. Excellent forskningssamarbejde

Vores ambition er at samarbejde på tværs af fag, universiteter, fakulteter på SDU, sygehuse, sektorer, regioner og landegrænser for at udføre excellent forskning, som kan bidrage til højeste kvalitet og sammenhæng i vores behandling.

4. Stærk forskningskultur

Vores ambition er at skabe rammer, der professionaliserer og understøtter vores forskning yderligere og skærper den måde, hvorpå vi synliggør vores resultater.

5. Attraktive karriereveje

Vores ambition er at være en attraktiv arbejdsplads med synlige og smidige karriereveje for alle forskere.

Fælles forskningsstrategi for OUH og Klinisk Institut, SDU - 2021-2025

Den fælles forskningsstrategi

Du kan læse mere om den fælles forskningsstrategi og de enkelte indsatsområder på OUH's hjemmeside

Forskningsstrategi 2021-2025

Sidst opdateret: 17.08.2023