Skip to main content

Arrangementer og kurser

Andre tilbud om kurser, workshops og videreuddannelse

Her vil du som forsker få hjælp af en OPEN medarbejder med STATA-kodning på egne data, primært i forbindelse med datamanagement.

Workshoppen afholdes i OPENs lokaler på Heden 16 stuen, Odense C, tirsdage fra kl. 14-16, se kalender, indgangskrav og tilmeld i Plan2Learn (https://rsd.plan2learn.dk/KursusValg.aspx?id=89580 ).

Deltagerbegrænsning er på 4 personer.

Overvejer du at lave et Cochrane Systematisk Review/ Oversigt om effekten af interventioner?

Cochrane Denmark udbyder igen kurser og tilmeldingen for forår/sommer 2024 er nu åben. Deltagelse i kurserne er gratis for PhD studerende og ansatte ved Sund/SDU. Metoderne som gennemgås, er også relevante for andre systematiske oversigter, som ikke er Cochrane-oversigter.

21. maj udbyder vi et 1-dags Introduktions kursus, hvor deltagerne får indsigt i fordelene ved en systematisk Cochrane Review/ Oversigt og bliver introduceret til grundelementerne.

For mere information se her

Et symposium i anledning af 10-års jubilæet for ph.d.-kurset Responsible Conduct of Research på SDU

22. maj kl. 10-14, med efterfølgende reception

Sted: 

SDU, D-IAS Auditoriet
Fioniavej 34
5230 Odense M

Fagligt arrangement for ansatte og andre interesserede – alle er velkomne. 

I symposiet sætter vi fokus på den vigtige forskningsintegritet, som er grundlaget for forskningens troværdighed i det omgivende samfund. Vi gennemgår, hvad der er de aktuelle udfordringer, og hvorfor det ikke altid er så let at være en ansvarlig forsker, og vi ser på fremtiden for forskningsintegriteten på SDU.

Mere info, program og tilmelding

Webinaret finder sted den 30. maj kl. 13-14:15 i Zoom. På webinaret vil Sofia Hardouin Monroy, project officer hos REA, gennemgå Doctoral Networks-opslaget for 2024 og Tilmann Weber, der er professor på Danmarks Tekniske Universitet og koordinator af et MSCA Doctoral Network, vil dele sin erfaringer med ansøgningsprocessen og implementering af et Doctoral Networks-projekt.

Læs mere og tilmeld dig her

https://ufm.dk/aktuelt/arrangementer/2024/webinar-om-doctoral-networks-under-marie-sklodowska-curie-actions-msca-i-horizon-europe

På CEBMO's workshops introducerer vi deltagerne i forskellige typer af systematiske oversigter og tilbyder personlig vejledning i forbindelse med deres egne oversigter. Mere info og tilmelding: https://www.sdu.dk/en/forskning/cebmo/workshops.

Uddannelses- og forskningsstyrelsen inviterer til indsendelse af forslag til Roadmap for forskningsinfrastruktur 2025. Fristen for indsendelse af forslag er 31. oktober 2024 – læs mere her: Invitation til indsendelse af forslag til Roadmap for forskningsinfrastruktur 2025 — Uddannelses- og Forskningsministeriet (ufm.dk).

SDU afholder i den forbindelse et seminar, hvor man kan komme og pitche sin ide. Se udpluk nedenfor:

On Friday, May 31st 2024, University of Southern Denmark (SDU) and the National Committee for Research Infrastructure (NUFI) invite you to a seminar prior to consortia from Danish research institutions submitting proposals for the Roadmap for Research Infrastructure 2025. The Roadmap for Research Infrastructure 2025 extends from 2025-2028, and proposals for research infrastructure are selected by the Minister for Higher Education and Science following advice from NUFI.

The purpose of the seminar is for consortia behind upcoming proposals for the Roadmap for Research Infrastructure 2025 to present their proposals for research infrastructure – with subsequent feedback from NUFI members and participants. Presentations should be limited to a maximum of 5 minutes, focusing on infrastructure, organization, scientific quality and impact, as well as national value.The seminar will provide an opportunity to gather and involve new partners in potential consortia.

Participation in the seminar is not a prerequisite for submitting proposals for Roadmap 2025.

Du kan finde yderligere informationer og registrerer dig her: Seminar for Roadmap 2025, May 31st — English (ufm.dk)

School of Health Innovation and The Pipeline are seeking talented life science Professors and Managers, who want to learn how to combine being a scientist and a health innovator, and increase innovation in your lab and research group.

We are now open for applications for SCHOOL OF HEALTH INNOVATION FOR PROFESSORS AND MANAGERS.

The goal is to provide life science researchers and clinicians with tools and insight into how innovation can be put to work for the benefit of patients, the healthcare system and our society.

Participants:

Assist., Assoc. and full professors, group leaders, managers, clinicians, research coordinators from any public university or hospital from Sweden, Denmark, and Norway.

Application deadline:

First come, first served

Learn more:

Read about the course here

LinkedIn post

 The School of Health Innovation is sponsored by a generous grant from Novo Nordisk Foundation, and we therefore cover costs for transport, accommodation, and food for the participants in the course.

Kunsten at Kommunikere 2024 sætter fokus på kommunikation, når der er meget på spil hos patienten og os selv.

Målgruppe:

Konferencen henvender sig primært til fagpersoner indenfor udvikling, forskning, uddannelse og ledelse med interesse for patientkommunikation og relationsdannelse i sundhedsvæsenet.

Indhold:

Kunsten at Kommunikere er konferencen, der med udgangspunkt i evidens, faglighed og kompetencer giver inspiration til, hvordan patientcentreret kommunikation og etablering af meningsfulde og livgivende relationer med patienter og pårørende kan:

  • optimere patienternes udbytte
  • skabe mere tilfredsstillende forløb for patienter, pårørende og personale
  • synliggøre nødvendigheden af at optimere kommunikationen med patienter og pårørende

På KAK24 sætter vi fokus på at kommunikationen mellem patienter og sundhedspersonalet kan være udfordrende når ‘der er meget på spil’ i samtalen.

Program og tilmelding:

Her finder du program og tilmelding

Overvejer du at lave et Cochrane Systematisk Review/ Oversigt om effekten af interventioner?

Cochrane Denmark udbyder igen kurser og tilmeldingen for forår/sommer 2024 er nu åben. Deltagelse i kurserne er gratis for PhD studerende og ansatte ved Sund/SDU. Metoderne som gennemgås, er også relevante for andre systematiske oversigter, som ikke er Cochrane-oversigter.

17-20. juni afholder vi et 4 dags kursus, der bygger videre på 1-dags kurset og her vil deltagerne både få en dybere introduktion til Cochrane Reviews/ Oversigter, samt få hjælp til at opstarte deres egen Review/oversigt. Dette kursus kræver, at man gennemfører og består Cochrane’s Online Learning Moduler. Dette tager omkring to fulde arbejdsdage, ud over de fire kursusdage.

For mere information se her

På CEBMO's workshops introducerer vi deltagerne i forskellige typer af systematiske oversigter og tilbyder personlig vejledning i forbindelse med deres egne oversigter. Mere info og tilmelding: https://www.sdu.dk/en/forskning/cebmo/workshops.

KLINISK AFPRØVNING AF MEDICINSK UDSTYR; MDR-FORORDNINGEN OG ISO 14155

GCP-enheden OUH

25. september 2024

Se kursusbeskrivelse og tilmed dig 

Kursus i Good Clinical Practice (GCP)

GCP-enheden OUH

2. oktober 2024

Se kursusbeskrivelse og tilmed dig
 

 

Temadag om klinisk anvendelse af kunstig intelligens på kræftområdet

Den 3. oktober 2024 afholder DCCC Temadag om klinisk anvendelse af kunstig intelligens på kræftområdet med fokus på erfaringsudveksling, vidensdeling samt konkrete og relevante projekter. Det er gratis at deltage, men tilmelding kræves

Læs mere

https://www.tilmeld.dk/temadagomkunstigintelligenspaakraeftomraadet/conference

Indsend et abstract om dit AI-projekt

DCCC inviterer forskere og klinikere, der arbejder med AI-projekter, til at indsende abstracts. For at komme i betragtning skal du indsende en kort synopsis (abstract) om dit projekt på maks. 300 ord til dccc.info@dccc.dk. Teksten skal indeholde baggrund, formål, omfang, forventet effekt, tidsplan og samarbejdspartnere. Dit abstract kan fremsendes frem til den 27. juni 2024 kl. 12.00.

Hermed invitation til konference om “Teaching for Active Learning” – TAL2024 – den 7. november 2024 på Syddansk Universitet i Odense.

Konferencen skal inspirere og formidle viden og erfaringer om, hvordan studerendes læring fremmes i overensstemmelse med de bærende principper på SDU.

Dette år vil konferencen have særligt fokus på Vejledning.

Udover keynote speaker Gitte Wichmann-Hansen, Seniorforsker ved DPU, Aarhus Universitet, og ejer af konsulentfirmaet Academic Supervision, vil konferencen indeholde parallelle sessioner med korte oplæg, poster præsentationer og workshops. Keynote vil foregå på engelsk, mens der vil være parallelle sessioner på både dansk og engelsk.

Abstracts:

Undervisere fra både universiteter og andre uddannelsesinstitutioner inviteres til at dele deres erfaringer i de parallelle sessioner ved at indsende abstracts. Disse kan både omhandle årets særlige tema og det sædvanlige hovedtema, aktiverende undervisning og aktiv læring.

Deadline:

Deadline for indsendelse af abstracts er 30. maj 2024 – læs mere herom på konferencens hjemmeside.  

Tilmelding:

Tilmelding via konferencens hjemmeside eller direkte via dette tilmeldingslink - frist 31. oktober.


Sidst opdateret: 15.08.2023