Skip to main content

FAQ

Hvilke krav skal der opfyldes, førend et udlandsophold kan godkendes?

Hvilke typer af fag godkendes?

Hvordan finder man et udvekslingsuniversitet?

Andre praktiske forhold

I hvilke lande kan man læse?

Hvem skal jeg kontakte vedrørende valg af fag?

Hvor længe skal opholdet vare?

Hvor mange fag skal jeg vælge?

Hvor mange ECTS kan jeg få godkendt?

Hvad skal jeg overveje, inden jeg vælger fag?

Hvad med økonomien?


Hvem kan jeg kontakte, når jeg har spørgsmål i forbindelse med udlandsophold?

Hvad hvis der opstår problemer under opholdet?

Liste over aktuelle samarbejdspartnere


Hvilke krav skal der opfyldes, førend et udlandsophold kan godkendes?
Der skal være tale om fag, som opfylder Juridisk Instituts krav til faglig kvalitet og indhold – men faget behøver ikke nødvendigvis at være rent juridisk (f.eks. kan man også få godkendt nogle økonomiske eller samfundsvidenskabelige fag, som har juridisk relevans).

Med henblik på at få mest muligt ud af udlandsopholdet er det en god idé, at man følger og får godkendt så tæt på 30 ECTS (pr. semester) som muligt. Det er vigtigt at få sine fag forhåndsgodkendt før opholdet. På grund af mulige aflysninger ved gæsteuniversitetet er det ofte en god ide at få et fag mere pr. semester forhåndsgodkendt, end man ønsker at tage – så undgår man, at man står med for få ECTS.

Hvilke typer af fag godkendes?
Studienævnet for Jura vil godkende forskellige typer af undervisning i forbindelse med udlandsophold. Der er mulighed for at modtage almindelig undervisning, speciale- og seminarskrivning samt for selvstudium. Det skal påpeges, at der kræves (forhånds-)godkendelse i Studienævnet for alle disse typer, og der kan kræves særlig dokumentation i relation til bl.a. selvstudium på grund af denne studieforms løse struktur.

Hvordan finder man et udvekslingsuniversitet?
Der er flere muligheder for at finde et universitet, som man ønsker at besøge. Enten kan man vælge en af de samarbejdspartnere, som Juridisk Institut har indgået udvekslingsaftale med. Listen findes her (link til liste). Ellers har man mulighed for at vælge et af de universiteter, som det Samfundsvidenskabelige Fakultet har en aftale med. Disse aftaler dækker oftest bredt, og der vil således i de fleste tilfælde også være en mulighed for, at jurastuderende kan opnå en aftale. Endelig er der mulighed for selv at formidle en kontakt til udenlandske universiteter med henblik på et ophold. Dette kan være en mulighed, når man ønsker et universitet eller et land, som Juridisk Institut eller SDU ikke i forvejen har udvekslingsaftale med. Såfremt man vælger den sidste løsning, kan man kontakte studieledelsen på Juridisk Institut og SDU International med henblik på at få materiale om SDU samt for at få gode råd om, hvordan kontakten bedst formidles. Juridisk Institut ønsker at støtte bestræbelser på at få etableret konkrete udvekslingsaftaler og har i den forbindelse bl.a. skrevet et støttebrev, som kan medsendes i forbindelse med ansøgninger til udenlandske universiteter.

I hvilke lande kan man læse?
Der er som udgangspunkt ikke nogen begrænsninger i, hvilke lande man kan tage til i forbindelse med et udlandsophold. Dog er der forskel på, hvilke økonomiske muligheder man har i forskellige dele af verden. Lettest er det at vælge et universitet i Europa, idet man så er omfattet af Erasmus-programmet, hvorefter man får et (begrænset) stipendium og kan tage sin SU med.

Der er også andre forhold end de økonomiske, som kan spille en rolle i forbindelse med valg af land, et af de vigtigste er selvfølgelig sproget. Mange udenlandske universiteter tilbyder i dag fag på engelsk, men det anbefales, at man (også) altid lærer landets sprog (det kan være en stor fordel, når man senere kommer ud på arbejdsmarkedet).

Hvem skal jeg kontakte vedrørende valg af fag?
Studienævn for Jura skal forhåndsgodkende de fag, som man ønsker at følge på det udenlandske universitet. Det kan være en god ide at drøfte de fag, man ønsker at tage med en af Juridisk Instituts ansatte.

Hvor længe skal opholdet vare?
Det typiske ophold varer et til to semestre, et ophold på et semester vil typisk betyde, at man ikke kan gennemføre et helt kursusforløb og derfor ikke kan få anerkendt faget.

Hvor mange fag skal jeg vælge?
Der kan godkendes op til 30 ECTS pr. semester. Desværre er det ikke altid, at de valgte fag udbydes. Derfor anbefaler vi, at man vælger og søger forhåndsgodkendt et større antal fag end dem, der reelt skal følges. Ansøgningen til Studienævnet bør helst være prioriteret, således at det fremgår, hvilke fag man i første omgang vælger, hvis de oprettes.

Hvor mange ECTS kan jeg få godkendt?
ECTS-systemet gør det nemt at få et fag anerkendt – reglen er, at hvis et fag tæller for eksempel 10 ECTS på gæsteuniversitetet, vil man få godkendt netop 10 ECTS hos SDU. Hvis et universitet ikke arbejder med ECTS-systemet, vil Studienævn for Jura foretage en vurdering af ECTS-værdien.

Hvad skal jeg overveje inden jeg vælger fag?
Det er ikke muligt at få godkendt et fag, som man allerede har haft på SDU.

Det er muligt at få godkendt et fag, som ikke er rent juridisk, men for eksempel økonomisk og med relevans for jura. Beslutningen om godkendelse eller ej af (ikke-juridiske) fag træffes af Studienævn for Jura.

Det er også muligt at skrive sin bachelor- eller kandidatafhandling under et ophold på et udenlandsk universitet. Her anbefaler vi, at man benytter sig af en vejleder på både gæsteuniversitetet og på SDU.

Hvad med økonomien?
Hvis man vælger et europæisk land, er der mulighed for at få sin SU med til udlandet.

Yderligere findes der forskellige stipendier mv., som for eksempel dækker ekstraudgifter i forbindelse med et udlandsophold. Nærmere information om forskellige stipendier mv. fås ved henvendelse til SDU International.

Hvem kan jeg kontakte, når jeg har spørgsmål i forbindelse med udlandsophold?
Har du spørgsmål eller ønsker hjælp i forbindelse med et ulandsophold, så kontakt


Hvad hvis der opstår problemer under opholdet?
Der er altid mulighed for at kontakte

hvis der opstår spørgsmål eller problemer under selve opholdet i udlandet.

Gå til liste over samarbejdspartnere

Sidst opdateret: 26.11.2018