Skip to main content

Flytning til Nyt SUND

Undervisning i interimsperioden

Hvad skal der ske med undervisningen i den periode, hvor SUND er flyttet på Campus, mens OUH stadig er på den eksisterende matrikel? Få svar på alle dine spørgsmål her

Vi vil selvfølgelig stadig gerne tilbyde de studerende den bedste undervisning i den mellemliggende periode fra SUND er flyttet til campus og til OUH flytter til Nyt OUH. Vi har derfor iværksat en række tiltag, som skal sikre gode rammer for undervisningen.

Vi er meget opmærksomme på, at det er hårdt for de studerendes trivsel med for meget onlineundervisning.

Færdighedstræningen fortsætter i Klinikbygningen

Vi afsøger muligheden for målrettede p-pladser.

Vi er ved at afdække, hvor der er mulighed for kontor i form af ”flyverpladser”, når du er på Nyt SUND.

Nærmere information kommer inden undervisningsstart.

Vi har fokus på at optimere skemalægningen med inddragelse af de fagansvarlige. Afgørelsen af typen af undervisningsscenarie sker i samarbejde mellem studieledere, fagansvarlige og fakultetssekretariatet.

Vi har fokus på studenterperspektivet i forhold til:

 • Skemalogistik (at bevæge sig til/fra Klinikbygning og Nyt SUND)
 • Mindst mulig onlineundervisning  
 • Den onlineundervisning der er fordeles ud af hensyn til studietrivsel for de studerende

Status på skema for efteråret 2023

Skemaerne for 1. kvartal i E23 er allerede sendt til modulsekretærerne på de enkelte fag – og på medicinuddannelsen ligeledes for 2. kvartal.

Næste trin er, at modulsekretærene informerer underviserne, hvilket vil ske inden længe, medmindre der er særlige forhold, der gør sig gældende for det enkelte fag (fx baseret på undervisningsevalueringer, studieordningsændringer).

De enkelte undervisere anbefales at være opmærksomme på følgende ift. arbejdstilrettelæggelse:

 • Hvornår de skal undervise / søge om fri fra det kliniske arbejde
 • Hvor de skal undervise (Klinikbygningen, WP15, Campus/Nyt SUND – eller online) – i fald der eventuelt skal afsættes tid til transport. Du kan se undervisningslokalerne her
 • Om der er undervisningsgange, hvor der  er overlap eller hvor der ikke er afsat tid til lokationsskift (fx mellem Klinikbygningen og Campus). Dette gælder særligt undervisere, der underviser på forskellige fag/uddannelser, da skemalægningssystemet i de tilfælde ikke advarer om lokationsskift.

Giver skemaet udfordringer, så er det modulsekretærerne du skal henvende dig til.

 

Uanset om du underviser fysisk eller online, er der fokus på, at god support skal være nemt tilgængelig, så det ikke er teknikken, der giver dig problemer. 

EdHub fortsætter - det vil sige, at der også fremadrettet vil være hjælp til brug af fx streamingudstyr. 

Her finder du kontaktformular til EdHub

Du kan se her, hvem der er en del af EdHub

Hvis udstyret ikke virker eller har du akut behov for support, så kan SDU IT kontaktes - 6550 2990. 

Yderligere information kommer inden undervisningsstart.

Auditorier, holdlokaler og grupperum, brikserum, øvelseslaboratorier og dissektionssal. I Nyt SUND-bygningen finder du i alt 55 helt nye undervisningslokaler.

Her kan du se, hvordan de er fordelt og indrettet.

 

OBS

Vær opmærksom på, at der ikke forefindes stationære computere i undervisningslokalerne i Nyt SUND, og det dermed ikke vil være muligt at anvende USB-pen. Dette er et særligt opmærksomhedspunkt for de undervisere, der har benyttet sig af den stationære computer i WP25 Auditoriet.

 

Undervisningslokaler - SDU Maps

Undervisningslokalerne i Nyt SUND kan nu fremsøges på SDU Maps

 

Nyt SUND's undervisningslokaler - sådan finder du vej

Inden længe flytter størstedelen af undervisningen fra WP/Klinikbygningen til Nyt SUND – og her følger en introduktion til, hvordan du nemt finder de nye undervisningslokaler.

Logikken i U-numrene

Undervisningslokalernes U-numre er først og fremmest navngivet efter etage, da hver etage har sine 100-numre:

 • 200-numre = stueetagen (Parterre)
 • 300-numre = 1. sal (Indgang fra Stenten på det oprindelige Campus)
 • 400-numre = 2. sal

På hver etage er 10’numrene dikteret efter bygningsafsnit. Bygningsafsnittene adskilles af de tværgående gang:

 • 10’erne = Mellem Skoven og Marken
 • 20’erne = Mellem Marken og Tveden
 • 30’erne = Mellem Tveden og Toften
 • 40’erne = Mellem Toften og Forten N  
 • 60’erne og 70’erne = Forten S og nedefter mod Koblingen til OUH

Hvis du altså skal finde lokale U324, findes det altså på ”1. salen” mellem gangene Marken og Tveden.

Vi vil gerne give de studerende de bedst mulige rammer. Studieledere, relevante studienævn og udviklingskonsulent Anne Mølgaard Nielsen samarbejder om at tilrettelægge undervisningen med fokus på:

 • Så meget fysisk undervisning i Klinikbygningen som muligt
 • Så meget fysisk undervisning på Nyt SUND som muligt
 • Mulig onlineundervisning med to scenarier: 1) Underviser sidder i et lokale i Klinikbygningen, og de studerende sidder sammen i et undervisningslokale på Nyt SUND 2) Underviser sidder i et lokale i Klinikbygningen, og de studerende sidder hjemme

 

Udover adgangen til Klinikbygningen forventer SDU også at kunne benytte auditorierne i WP15 (Store Auditorie, Lille Auditorie samt Kursussalen) indtil at patologerne m.fl. fraflytter bygningen. Dvs. fysisk undervisning i WP15 vil ligeledes have høj prioriteret.

Efterhånden som vi ved mere, så vil punktet om undervisningsscenarier blive opdateret.

 

Kontakt ved spørgsmål

Dorte Hansen, Studieleder Medicin

dohansen@health.sdu.dk

Kontakt ved spørgsmål

Anne Mølgaard Nielsen, Udviklingskonsulent SUND

amnielsen@health.sdu.dk

Læs mere:

Redaktionen afsluttet: 09.08.2023