Skip to main content
Tiltrædelsesseminar

Et løft til akutmedicinsk forskning er til gavn for patienterne

Tiltrædelsesseminaret for IRS' tre kliniske professorer i akutmedicin gav eksempler på, hvordan forskningen kommer patienterne til gavn

Institut for Regional Sundhedsforskning og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet var vært ved et fagligt og festligt tiltrædelsesseminar for de tre nye kliniske professorer i akutmedicin: Mikkel Brabrand, Søren Mikkelsen og Christian Backer Mogensen. 

Dagens første taler var meget passende Danmarks første professor i akutmedicin, Annmarie Lassen, OUH og Klinisk Institut. Passende; både fordi hun har været med fra den spæde start inden for akutmedicinsk forskning, men også fordi de tre nye professorer spøgefuldt beskrev hende, som deres akutmedicin-mor. 

Annmarie Lassen rundede sit oplæg om den akutmedicinske forsknings historie af med at sige: ”Vi nyder at arbejde sammen”. 

De tre nye kliniske professorer: Mikkel Brabrand, Christian Backer Mogensen og Søren Mikkelsen

Kliniknær og vedkommende forskning

De nye professorer gav under deres oplæg flere eksempler på, at deres arbejde er meget kliniknært. Det har betydning, at de ved at have en fod i både klinik og forskning har kortere vej til patienterne – og dermed til et samarbejde om at implementere nye evidensbaserede tiltag. 

Dagens oplægsrække blev afrundet af  nyudnævnt adjungeret professor Laurie Morrison fra Li Ka Shing Knowledge Institute, St. Michael’s Hospital, Toronto, Canada, som er en af verdens førende forskere inden for akutmedicin. Hun kom med et eksempel på akutmedicinsk forskning i forhold til hjertestopbehandling. Herunder, hvilke faldgruber der også kan være i forskning, og dermed hvor vigtig evidensbaseret viden og forskning er for patienterne. 

Synergieffekt

At de nye professorer i akutmedicin nyder at arbejde sammen og ser samarbejdet som en styrke blev tydeligt under den afsluttende paneldiskussion. Som Christian Backer Mogensen udtrykker det: ”Vi har erkendt, at vi tænker bedre sammen, når vi er flere. Vi har opbygget dette sammen gennem flere år. Vi har en tillid til hinanden, som er vores stærkeste ressource. Jeg tror på synergien”. 

De tre nye professorer: Christian Backer Mogensen, Søren Mikkelsen og Mikkel Brabrand

Løftet til akutmedicinsk forskning forpligter
Blandt de nye professorer var der enighed om, at det omfang, som akutmedicinsk forskning har fået, i Institut for Regional Sundhedsforskning og Region Syddanmark, forpligter.

”Vi har en forventning om, at vi kan løfte vores forskning til et højere niveau. Det skal dyrkes, at vi kan noget på tværs: Præ-hospitalt og in-hospitalt”. 

Et stærkt samarbejde mellem regionens nu fire professorer i akutmedicin er dog ikke det eneste samarbejde. Flere gange blev samarbejde med praktiserende læger, andre afdelinger og specialer nævnt. 

”Vores verden stopper jo ikke i døren. Vi er nødt til at følge vores patienter og arbejde sammen”. 

Den faglige og festlige dag blev rundet af med reception og taler til og af dagens hovedpersoner. 

Reception efter tiltrædelsesseminaret

Mikkel Brabrand
Mikkel Brabrand

Klinisk professor, IRS Center Sydvestjylland, Sydvestjysk Sygehus

Forsker-CV

Søren Mikkelsen
Søren Mikkelsen

Klinisk professor, Præhospital Forskningsenhed, Region Syddanmark

Forsker-CV

Christian Backer Mogensen
Christian Backer Mogensen

Klinisk professor, IRS Center Sønderjylland, Sygehus Sønderjylland

Forsker-CV

Redaktionen afsluttet: 12.04.2019