Skip to main content

Tiltrædelsesseminar for adjungeret professor Pierre Côte

Under overskriften: "Is it time to change the approach to patients with back pain?" bød IRS officielt velkommen til adjungeret professor Pierre Côte

Pierre Côte er adjungeret professor ved Rygcentret ved IRS Center Lillebælt

 Berit Schiøttz-Christensen, Pierre Cote, Jan Hartvigsen, Jens Søndergaard

Se program for dagen

Redaktionen afsluttet: 23.10.2019