Skip to main content
Navne

Ph.d.-studerende fra IRS holdt oplæg på Fagligt Selskab for Kræftsygeplejerskers årlige landskursus

Lørdag den 3. november 2018 var Stine Thestrup Hansen, ph.d.-studerende fra Sjællands Universitetshospital og Institut for Regional Sundhedsforskning inviteret til at holde oplæg om sit ph.d.-projekt: "Hvad kan PRO anvendes til i forhold til opfølgning af patienter med kræft?"

Af IRS, Nana Olejank Hansen, 12-11-2018

Temaet for landskurset var: ”Er kræftsygeplejerskerne klar til udfordringerne i fremtiden? – Er du?”, og lørdag formiddags oplæg handlede primært om inddragelse af patienterne. Her var Stine Thestrup Hansens projekt et naturligt og anvendeligt indslag. Der kom en del spørgsmål fra salen til, hvordan patienterne oplevede at skulle besvare de 46 spørgsmål, og Stine Thestrup Hansen præsenterede gode råd til, hvordan man kan arbejde med PRO ude i klinikken.
 
Stine Thestrup Hansens ph.d.-projekt handler om, hvad PRO kan anvendes til i forhold til opfølgning af patienter med kræft. Herunder patienter, sygeplejersker og lægers perspektiv på oplevelsen af at anvende PRO i konsultationerne i Hæmatologisk ambulatorium.Stine Thestrup Hansen er sygeplejerske og ph.d.-studerende ved Hæmatologisk afdeling på Sjællands Universitetshospital, Roskilde, og har Professor MSO, Bibi Hølge-Hazelton som hovedvejleder. Stine Thestrup Hansen forventer at være færdig med sit ph.d.-projekt om et år.

 

PRO - Patient Reported Outcome

Projektet benytter spørgeskemaet EORTC-QLQ-C30. Spørgeskemaet indeholder 30 spørgsmål, der beskriver patientens egenvurderede symptombyrde, funktionsniveau og livskvalitet.

Redaktionen afsluttet: 12.11.2018