Skip to main content
DA / EN

Adjungering

Styrkelse af forskning og udvikling i excellent sygepleje

Professor Kathleen Galvin er ny adjungeret professor ved Sygehus Lillebælt og Institut for Regional Sundhedsforskning, Syddansk Universitet.

Kathleen Galvin bliver tilknyttet arbejdet med udvikling og forskning i Excellent Sygepleje på Sygehus Lillebælt. Excellent sygepleje og menneskelivets eksistentielle grundlag er tæt forbundet, men ikke tilstrækkelig belyst i et forskningsperspektiv. Excellent sygepleje omfatter fokus på patientens oplevelse af velvære, men det er ofte fænomener som lidelse og værdighed, som er fremtrædende i den livssituation, som sygdom, symptomer og problemstillinger forårsager. 

Definition: Excellent sygepleje

Excellent sygepleje defineres som den gode, kloge og rigtige sundhedsfaglige handling, der afgøres i den konkrete situation og foregår i en gensidig tillidsfuld relation mellem patient og sygeplejerske.

I udøvelsen af excellent sygepleje har sygeplejersken blik for patientens behov og livsfænomener. Sygeplejersken udviser autenticitet, sensitiv opmærksomhed og gør med mod netop det, som lige netop denne patient har brug for i forhold til at opleve velvære.

Sagt på en anden måde foregår excellent sygepleje i mødet med patienten, og målet med excellent sygepleje er, at patienten oplever velvære. Patientens individuelle oplevelse af velvære er således styrende for sygeplejen og indebærer, at sygeplejersken er nærværende, har høj faglighed, handler personcentreret og etisk og har en tillidsfuld relation med patienten.

Kilde: Sygehus Lillebælt - Excellent Sygepleje - En tænkehorisont

Kathleen Galvin indgår sammen med Boardledelsen af Excellent Sygepleje på Sygehus Lillebælt  i opbygningen af et forskningsprogram, der bygger på de værdier, der er grundlæggende for Sygehus Lillebælts virke. Hun vil desuden indgå i projekter, der er tæt på den kliniske praksis. Denne planlægning vil foregå sammen de kliniske sygeplejespecialister, der er aktive i Board for Excellent Sygepleje.

- Kathleen Galvin besidder en særlig forskningsbaseret indsigt i betydningen af at forstå de ændringer, mennesker gennemlever kropsligt, mentalt, følelsesmæssigt, -og dermed eksistentielt, på en måde der er i overensstemmelse med de værdier der ønskes fremmet på Sygehus Lillebælt, forklarer Lisbeth Uhrenfeldt, professor ved Institut for Regional Sundhedsforskning og Sygehus Lillebælt. 

Professor Lisbeth Uhrenfeldt har siden 2006 været en nær samarbejdspartner med Kathleen Galvin, senest gennem det nu afsluttede EU finansierede projekt INNOVATEDIGNITY 2019-2023. Projektet involverede 15 ph.d.-studenter, ansat på ni universiteter i fem lande.

Derudover har Kathleen Galvin har sammen med blandt andre Lisbeth Uhrenfeldt  stået i spidsen for dannelsen af European Academy of Caring Science. 

Forskning til gavn for patient, pårørende og samfundet

For Sygehus Lillebælt er det betydningsfuldt at få endnu en kapacitet tilknyttet, der kan understøtte samarbejdet om forskning og udvikling af den excellente sygepleje til gavn for patienter og pårørende i Region Syddanmark. For samfundet generelt har det væsentlig betydning at den behandling og pleje, som borgerne modtager, er med til at sikre, at de bagefter i så høj grad som muligt kan genoptage om ikke hele det tidligere liv, så et liv, som de selv finder velvære og værdighed i.

Kathleen Galvin har siden januar deltaget i forskningsmøder sammen med Board for ledelse af Excellent sygepleje og er på Kolding sygehus i uge 18, hvor hun holder flere oplæg samt indgår i den videre forskningsplanlægning.

Mød forskeren

Kathleen Galvin er professor of Nursing Practice ved School of Sport and Health Sciences, University of Brighton. Kathleen Galvin tilknyttes som adjungeret professor ved Institut for Regional Sundhedsforskning, SDU og Sygehus Lillebælt.

Kontakt

Yderligere henvendelser vedrørende Kathleen Galvins tiltrædelse kan ske til professor Lisbeth Uhrenfeldt.

lisbeth.uhrenfeldt@rsyd.dk

Redaktionen afsluttet: 02.04.2024