Skip to main content
Institutforum 2021

IRS Institutforum 2021 - En spændende og inspirerende dag

”Forskeren og kommunikation med dem omkring os” - Forårets IRS Institutforum bød på 4 spændende indlæg og debat.

Torsdag den 15. april samledes mere end 70 IRS-ansatte og -tilknyttede fra hhv. Region Syddanmark, og Region Sjælland til årets Institutforum, der igen år, grundet Corona-situationen, blev afholdt virtuelt via Zoom.

Institutleder Rikke Leth-Larsen indledte Institutforum med en kort introduktion af programmet, baggrunden for valget af og formålet eftermiddagens tema om SoMe, etik og medier, narrative kompetencer og Open Science. Rikke beskrev kort de 4 interessante og meget forskellige måder, hvorpå forskere kan formidle deres forskning til kolleger, fagfæller, patienter, medier og til samfundet.

SoMe og Etik og medier

Første del af eftermiddagens program begyndte med oplægget "Den faglige og saglige brug af sociale medier" med Professor i klinisk farmaci og farmakoepidemiologi ved IST, SDU, Anton Pottegård. 
Anton fortalte kort om perspektiverne ved brugen af de sociale medier, og hvordan de med en målrettet og vedholdende indsats er en effektiv kanal til udbredelse af viden. Antons fokus var især på Twitter og LinkedIn.
Efter en kort diskussion om hvordan man kommer i gang og specielt, hvorfor man skal benytte de sociale medier, fik Bolette Marie Kjær Jørgensen, Pressechef og journalist, Presse og Formidling, SDU og næstformand i Etisk Råd ordet.
Bolette holdt et meget interessant oplæg omkring Etik og medier. Bolette fortalte om udviklingen i medierne og om, hvordan man som forsker og ”ekspert” skal agere i nyhedsstrømmen.

Dagens to første oplæg ledte op til en miniworkshop, hvor deltagerne blev fordelt i mindre virtuelle grupperum og drøftede oplæggenes tematikker, og hvordan de kommer i gang og SoMe kan benyttes i dagligdagen.
 

Narrative kompetencer og OPEN Science politik

Eftermiddagens Institutforum fortsatte med et oplæg om ”Narrative kompetencer hos de sundhedsprofessionelle” af Klinisk professor i reumatologi ved Dansk Gigthospital, Oliver Hendricks.
Med udgangspunkt i eget fagområde og primære patientgruppe, satte Oliver fokus på, hvordan man kan styrke de sundhedsprofessionelles kompetencer til at forstå, reflektere over, formidle og handle på patienter og borgeres sygdoms- og sundhedsfortællinger. 
Oliver fortalte, ud fra egne erfaringer, om, hvor vigtigt det er at lytte til og kommunikere med patienterne og ikke mindst skabe relation og tillid mellem patient og den sundhedsfaglige. 
Narrativ medicin er ifølge Oliver et stærkt redskab til fx at forstå samt italesætte, hvad sygdommen er, og hvad behandlingen kan. Det kræver dog veletablerede relationer og tillid.

Dagens sidste oplæg omhandlede Open Science og var med Asger Væring Larsen, der er chefkonsulent og leder af Forsknings- og Analysesektionen ved Syddansk Universitetsbibliotek, SDU. 
Asger gjorde os alle klogere på, hvad Open Science er, hvad det kræver og SDU’s politik på området, fordelene ved Open Science samt hvordan forskere får kommunikeret og bredt deres forskning ud til flest mulige brugere. Når forskning publiceres gennem Open Science, bliver data frit tilgængeligt for alle.

 
Redaktionen afsluttet: 20.04.2021