Skip to main content

Institut for Regional Sundhedsforskning

IRS Institutforum forår 2023

Institutforummet var som altid en god mulighed for at lære noget nyt og få hilst på kollegaer og samarbejdspartnere fra hele Region Sjælland og Region Syddanmark

Dagen blev som altid indledt med velkomst og en status på instituttet fra Institutleder Rikke Leth-Larsen. Ud over en opfølgning på det strategiske arbejde med karriereveje for alle faggrupper, blev KOP 23 også vendt.

Rapport: Synlighed omkring karriereveje for Sundhedsvidenskabelige professioner (SVP)

KOP23 – økonomiske tilpasninger 2023

Herefter præsenterede den nye leder af SUND Kommunikation, Sigurd Kristoffersen, teamet bag SUND Kommunikation. SUND Kommunikation har fokus på forskningsformidling, blandt andet gennem fokus på ekstern omtale, og står til rådighed for dig som forsker.

Funding, CV og karriereplan – det hele hænger sammen!

Ovenstående var budskabet fra forskerstøttekonsulent Lone Laursen, Syddansk forskerstøtte og professor Mia Lichtenstein, Center for Digital Psykiatri. Her fik vi helt konkrete værktøjer til, hvordan du kan opbygge, udvikle og vedligeholde dit CV – både dit almindelige, dit forsker-CV og dit funding-CV.

Ud over helt klar og konkret inspiration til arbejdet med CV, blev det også drøftet, hvordan man kan styrke sine netværk, sin forskerkarriere og internationalisering.

Lone Laursen nævnte blandt andet muligheden for at indgå i europæiske netværk, kortere udenlandsophold, men også vigtigheden af at publicere med andre end sin ph.d.-vejleder.

Skuldrene ned på plads

Efter pausen sørgede professor Frede Donskov for, at vi alle fik skuldrene helt ned på plads med sit oplæg om compassion i arbejdslivet. Det er ikke ofte, at 60 mennesker sidder sammen så stille og afslappede.

Det faglige program blev fulgt op af et oplæg om brugerinddragelse i forskning, for hvorfor er det svært? Lektor Charlotte Abrahamsen anbefalede blandt andet at starte i det små.

Prodekan og professor Uffe Holmskov samlede trådene fra oplæggene op, og rundede af med blandt andet tale om netværk og Translational Hub. Det førte til en livlig ide-udveksling i forhold til, hvordan man kan tænke netværk og samarbejde.

- Og første skridt kan være at skrive en mail til mig, sluttede Uffe Holmskov.

Herefter fortsatte snak og netværk over tapas, inden turen igen gik hjem – mod alle hjørner af det syddanske.

Redaktionen afsluttet: 28.04.2023