Skip to main content
IRS Institutforum

Christian Backer Mogensen fik prisen som årets hovedvejleder ved Institutforum for Institut for Regional Sundhedsforskning

Temaet for efterårets IRS Institutforum var: Samarbejdet mellem sygehus, almen praksis og kommuner - i en forskningskontekst

Af IRS, Nana Olejank Hansen, 08-10-2018

Torsdag den 4. oktober samledes næsten 60 IRS-ansatte og eksterne deltagere til efterårets IRS Institutforum – denne gang i Middelfart. IRS var bredt repræsenteret både fagligt og geografisk, hvilket var en god forlængelse af ønsker og mål fra strategiseminaret i januar – IRS2023. De deltagende faggrupper var blandt andet læger, sygeplejersker, fysioterapeuter og kiropraktorer, og geografisk strakte de sig fra Sønderjylland og Sydvestjylland over Sygehus Lillebælt og Center for Kvalitet til Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse samt Sjællands Universitetshospital i Køge og Roskilde.

Dagen levede i høj grad op til formålene med Institutforum: "Deltagerne skal have noget med hjem at tænke over" og "netværksdannelse".

Christian Backer Mogensen og Lilian Keene BoyeÅrets ph.d.-vejleder Christian Backer Mogensen og ph.d.-studerende Lilian Keene Boye

Samarbejdet mellem sygehus, almen praksis og kommuner – i en forskningskontekst

Samarbejdet mellem sygehus, almen praksis og kommuner – i en forskningskontekst var titlen på dagens program. Først stod de to eksterne professorer Jens Søndergaard og Kjeld Møller Pedersen for oplæggene: ”Kan man overhovedet inddrage almen praksis i forskning” og ”Hvor er forskningen i sundhedsvæsenet anno 2023”. Over kaffen diskuterede deltagerne to spørgsmål fremsat med udspring i oplæggene. Dels ”Er det for svært at forske i det kommunale sundhedsvæsen og for svært at publicere”, og ”Hvorfor er det så besværligt at arbejde med praktiserende læger”. Det var tydeligt, at Jens Søndergaard og Kjeld Møller Pedersen havde ramt hovedet på sømmet med disse spørgsmål – kaffen blev kortvarigt glemt til fordel for faglig diskussion.

COPD-Life og På Forkant

Efter faglig diskussion blev to IRS-forskningsprojekter præsenteret. Disse forskningsprojekter illustrerer styrken i IRS’ forskningsgrupper. Her bliver der arbejdet på tværs både fagligt og mellem sektorer. Institutleder Rikke Leth-Larsen havde travlt som ordstyrer, for tilhørerne var spørgelystne.

Christian Backer Mogensen årets hovedvejleder

De ph.d.-studerende havde nomineret 11 forskellige hovedvejledere til årets hovedvejleder. Beskrivelser som: ”Dygtige til at navigere i forskningen og det kliniske”, ”humoristiske”, ”bred indsigt” og ”usædvanligt drive” gik igen. Det kendetegnede også årets hovedvejleder, Christian Backer Mogensen, som fik følgende ord med på vejen: ”Han deler gavmildt ud af sin erfaring”. Christian blev indstillet af den ph.d.-studerende Lilian Keene Boye, som også var én af oplægsholderne fra projektet: På Forkant.

Dagen sluttede med lækker mad, snak og mere netværksdannelse i den tilhørende restaurant.

Anne Marie Sloth, Claus Riber Petersen og Charlotte Simonÿ - projektet: COPD-Life - en tværsektionel telerehabiliteringsintervention til KOL-sygeCOPD-Life: Anne Marie Sloth, Claus Riber Petersen og Charlotte Simonÿ

Eva Hoffmann, Mette Elkjær og Lilian Keene Boye - Projektet: På forkant - erfaringer fra et tværsektorielt projekt, som involverer adskillige forskergrupper vedrørende den akut syge ældre borger

På forkant: Eva Hoffmann, Mette Elkjær og Lilian Keene Boye

 

Professor Jens Søndergaard
Professor Jens Søndergaard, Forskningsenheden for Almen Praksis, SDU

Forskningsenheden for Almen Praksis. Jens Søndergaard holdt oplægget: Kan man overhovedet inddage almen praksis i forskning?

Professor Kjeld Møller Pedersen
Kjeld Møller Pedersen, Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, SDU

Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi. Kjeld Møller Pedersen holdt oplægget: Hvor er forskningen i sundhedsvæsenet anno 2023

Redaktionen afsluttet: 08.10.2018