Skip to main content

IRS Institutforum

Frederik Gildberg er årets ph.d.-hovedvejleder ved IRS

Prisen for årets hovedvejleder blev traditionen tro uddelt til efterårets institutforum. Dette institutforum havde med temaet ”Industrisponsoreret forskning” lagt op til en spændende dag med faglige diskussioner og mulighed for at netværke.

Dagen bød først på besøg fra rektor og prorektor. De fortalte om, hvad der rører sig på SDU og besvarede spørgsmål fra salen.

Emnet ”Industrisponsoreret forskning” blev herefter skudt godt i gang med oplæg fra en række eksperter, der har indgående kendskab til muligheder og barrierer inden for industrisponsoreret forskning.

Oplæg:

  • Kvalificerede kliniske forskningsenheder er af vital betydning for små biotekvirksomheder i udvikling v/ Torben Plesner, Klinisk professor, Hæmatologisk afdeling, Sygehus Lillebælt.
  • Samspillet mellem forskningen, offentlige institutioner og kapitalmarkedet v/ Michael Novod, Sektoransvarlig, Healthcare Equity Research, Nordea.
  • Genmab story v/ David Satijn, Dr, Senior Vice President, Head of Discovery – Oncology, Genmab.
  • Etiske overvejelser v/Pernille Hermann, Lektor, Ph.d., Specialeansvarlige overlæge, Endokrinologisk Afdeling, OUH, Medlem af De Videnskabsetiske Komitéer for Region Syddanmark.

Emnet stammer tilbage fra IRS’ strategiseminar, hvor flere bragte temaet op og ønskede at få det belyst. Industrisponsoreret forskning blev belyst fra en klinisk, en finansiel, en biotek-virksomheds og en etisk vinkel. Dette resulterede efterfølgende i en aktiv paneldebat.

En hovedvejleder, som ser det hele menneske

Traditionen tro bød efterårets institutforum på kåring af årets ph.d.-hovedvejleder. Det er en pris, som tildeles på baggrund af indstillinger fra de ph.d.-studerende, som modtager vejledningen.

Professor Jette Primdahl, sidste års modtager af prisen, præsenterede dette års hovedvejleder. Hun beskrev årets vejleder med nogle af de kendetegn, som var listet op i indstillingen: ”En engageret og tilgængelig vejleder. En stor inspirationskilde. En hovedvejleder, som ser det hele menneske. En person som bidrager positivt til forskningsmiljøet”.

Stort tillykke til professor Frederik Gildberg fra IRS - Psykiatrien i Region Syddanmark, Retspsykiatrisk Forskningsenhed Middelfart med den velfortjente hæder.

Tidligere modtagere af prisen som årets IRS hovedvejleder:

  • 2022: Jette Primdahl, IRS Dansk Gigthospital 
  • 2021: Helene Skjøt-Arkil, IRS Sygehus Sønderjylland
  • 2020: Palle Osther, IRS Sygehus Lillebælt
  • 2019: Kim Houlind, IRS Sygehus Lillebælt
  • 2018: Christian Backer Mogensen, IRS Sygehus Sønderjylland
  • 2017: Uffe Bødtger, IRS Sjællands Universitetshospital

Mere end 70 IRS'ere havde sat eftermiddagen af til et spændende tema og mulighed for at netværke.

Dagen bød på en god mulighed for dialog med rektor Jens Ringsmose og prorektor Helle Waagepetersen

Professor Frederik Gildberg - Årets IRS hovedvejleder

Årets hovedvejleder får udover æren også en mindepokal samt et rejselegat på 5.000 kroner.

Paneldebat - fra venstre: Helle Waagepetersen, Pernille Hermann, Michael Novod, David Satijn og Torben Plesner.

Paneldebatten gav anledning til gode spørgsmål og drøftelser.

Institutleder Rikke Leth-Larsen indledte dagen med en kort præsentation af instituttet.

Redaktionen afsluttet: 27.11.2023