Skip to main content
Navne

Frederik Alkier Gildberg er ny professor i retspsykiatri ved IRS og Psykiatrisk Afdeling Middelfart

Frederik Alkier Gildberg er pr. 1. marts udnævnt som den første danske professor i retspsykiatri med et stærkt forskningsfokus på retspsykiatri, retspsykiatrisk sygepleje samt reduktion af tvang og vold.

Frederik Alkier Gildberg ph.d., cand.cur. er 44 år og nyudnævnt professor i retspsykiatri og retspsykiatrisk sygeplejepleje ved Institut for Regional Sundhedsforskning, Sundhedsvidenskabeligt Fakultet, Syddansk Universitet. Samtidig er han forskningsleder ved Retspsykiatrisk Forskningsenhed Middelfart (RFM).

Som professor skal Frederik Alkier Gildberg arbejde med forskningsprojekter omkring reduktion af tvang samt som forskningsleder udvikle de kommende forskningsprogrammer ved Retspsykiatrisk Forskningsenhed Middelfart med fokus på og til gavn for patienter, pårørende og personale.

Frederik Alkier Gildberg er født i Herning den 5. april 1976 og er, ud over at være bosat i Haderslev og familiefar, uddannet sygeplejerske i 2002. Han har en kandidatgrad fra Aarhus Universitet (2007), ph.d. fra SDU (2012) samt diplom i humanistisk sundhedsforskning (2012). Han har siden 2003 arbejdet som retspsykiatrisk sygeplejerske.

Frederik Alkier Gildbergs forskning

Som forsker og forskningsleder har han spillet en væsentlig rolle i opbygning af forskningsmiljø og forskningsenheden ved Psykiatrisk Afdeling Middelfart. Frederik Alkier Gildberg har en omfattende videnskabelig produktion bag sig i tidsskrifter, bøger mm. Han har stor undervisnings- og vejledningserfaring fra kandidat- til ph.d.-niveau og bevæger sig hjemmevant rundt indenfor emner som: Mental health, retspsykiatri, psykiatrisk sygepleje og reduktion af tvang. Videnskabsteoretisk har især pragmatisme; konstruktivisme; symbolsk interaktionisme og relaterede teorier optaget ham.

Metodisk har Frederik primært beskæftiget sig med: Kvalitative og mixed metode; etnografisk feltarbejde; forskellige interviewformer; deltagerobservationer; kvalitativ modeludvikling og testning; tematisk analyse; indholdsanalyse; domæne og taksonomisk analyse; systematiske litteraturstudier og i nyere tid med instrument- og interventionsudvikling.

 
Om professoren
Frederik Alkier Gildberg

Professor Frederik Alkier Gildberg

Kontakt

Redaktionen afsluttet: 03.03.2021