Skip to main content
Navne

Frede Donskov er ny professor i onkologi på SDU og Sydvestjysk Sygehus

Professor, dr.med., Frede Donskov er ansat som klinisk professor ved Institut for Regional Sundhedsforskning, SDU, sideløbende med overlægeansættelse på Sydvestjysk Sygehus

Frede Donskov tiltræder et nyoprettet professorat i forbindelse med opstart af kandidatuddannelsen i medicin i Esbjerg. Han skal styrke forskningen i kræft og onkologisk behandling på Sydvestjysk Sygehus, samt forske i betydningen af compassion hos lægestuderende, personale, patienter og pårørende.

Frede Donskovs forskning er centreret om behandling af patienter med kræft og monitorering af kræftbehandlingen; i et spænd fra det lille genom til det hele menneske. Han var pioner indenfor translationel kræftforskning, og har påvist betydningen af kronisk betændelse som risikofaktor ved flere kræftsygdomme. Han har udført betydelig klinisk forskning med afprøvning af en række nye kræftlægemidler.

Et af tre særkender for Esbjergs lægeuddannelse er fokus på det hele menneske; her er compassion værktøjet for den bæredygtige robusthed, arbejdsglæde og omsorg i patientbehandlingen. Frede Donskov vil have en lægefaglig indgang i compassion, og vil igangsætte en række randomiserede undersøgelser, der vil belyse betydningen af compassion.

Frede Donskov er formand for Medicinrådets fagudvalg for nyrekræft. Han har udgivet 135 artikler i internationale tidsskrifter; artiklerne er citeret næsten 14.000 gange; H-index 44

Fakta:

  • Frede Donskov er student fra Brønderslev Gymnasium i 1985, cand. med. 1996 (Aarhus Universitet); diplom i medicinsk forskning 1994 og dr.med. 2007. Begge titler er erhvervet ved Aarhus Universitet
  • Har arbejdet et år ved Onkologisk afdeling, Crown Princess Mary Cancer Center, Sydney, Australien. Blev i 2008 speciallæge i Onkologi; Overlæge 2010 og Klinisk professor 2019 ved onkologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital og Klinisk Institut, Aarhus Universitet
  • Frede Donskov har foreløbig bolig i Aarhus. Han er gift, og parret har tre voksne børn og fire børnebørn
  • Han er født ved Hjørring 17. december 1965
Mød forskeren
Frede Donskov, klinisk professor i Onkologi

Klinisk professor, dr.med., Frede Donskov. Nyudnævnt klinisk professor i Onkologi ved IRS Sydvestjysk Sygehus

Redaktionen afsluttet: 31.03.2022