Skip to main content
IRS Institutforum

Efterårets IRS Institutforum om ekstern finansiering blev et anderledes et af slagsen

Tirsdag den 27. oktober samledes mere end 100 IRS-ansatte og -tilknyttede fra Region Syddanmark og Region Sjælland til årets Institutforum, der i år, grundet Corona-situationen, blev afholdt virtuelt via Zoom.

Med et stramt program, som grundet den ændrede platform var afkortet og skåret helt ind til benet, bød institutleder Rikke Leth-Larsen velkommen og fortalte om baggrunden for valget af og formålet med dagens emne.

En balanceret tilgang til ekstern finansiering

Eftermiddagens program begyndte med oplægget "En balanceret tilgang til ekstern finansiering" med forskerstøttekonsulent Eirikur Benedikz fra Forskerstøtteenheden. Eirikur fortalte om perspektiverne i fondssøgning og gav inspiration til, hvordan man kan arbejde strategisk og organisatorisk med fondsansøgninger. 
Der blev ligeledes fokuseret på ansøgningsstrategien; skal man satse på mange små fonde, eller på én stor?  Eirikur rundede sit oplæg af med et indblik i, hvordan ansøgninger kan bidrage til at udvikle forskningsgruppen, netværket og skabe samarbejde på tværs.

Eirikurs oplæg ledte op til en miniworkshop, hvor deltagerne blev fordelt ud i små virtuelle rum og drøftede tematiker omkring ansøgningsproces og -strategi, prioritering af tid, samt hvordan man tilrettelægger en god skriveproces.

Fondenes prioriteringer til fordeling af midler 

Eftermiddagens eksterne oplæg fortsatte med et kig på, hvordan fondene prioriterer, når deres midler skal fordeles sammen med Torben A. Kruse fra Danmarks Frie Forskningsfond (DFF) og Karen-Lise Garm Spindler fra Kræftens Bekæmpelses Videnskabelige Udvalg (KBVU). Her fik vi et blik bag kulisserne og bl.a. en forståelse af hvilke tanker og principper, der ligger til grund for vurderingen af de enkelte ansøgninger.
 

Palle Osther årets hovedvejleder

De ph.d.-studerende havde indstillet nominerede til årets hovedvejleder. Beskrivelser som: ”Vejledning af det hele menneske, konstruktiv, tillidsfuld, inspirerende og motiverende” gik igen i indstillingerne.

Vinderen blev Palle Osther, klinisk professor i urinvejskirurgi ved Sygehus Lillebælt i Vejle.
Palle Osther var indstillet af sin ph.d.-studerende Louise Faurholt Øbro, der i sin begrundelse fremhæver fire ord, som indrammer og gør Palle til den bedste IRS hovedvejleder: Tryghed, pålidelig, moral og inspiration. 

Palle skaber en arbejdsplads og et forskningsmiljø, hvor det er rart og trygt at være. Han inspirerer gennem faglighed samtidig med, at han evner at prioritere sin kostbare tid, så der altid er plads til en hurtig faglig eller privat snak. Palle lærer alle sine ph.d.-studerende, at man sagtens kan blive en dygtig forsker ved at læse og studere hårdt, men de bedste forskere er dem, som også tillægger sig et højt moralsk kompas.

 
Syddansk Forskerstøtte

Her kan du læse meget mere om forskerstøtteenheden og deres arbejde med at støtte og rådgive forskere og administrativt personale, der skal finde og ansøge om ekstern forskningsfinansiering.

Læs mere om Syddansk Forskerstøtte her

Redaktionen afsluttet: