Skip to main content
Navne

Den Præhospitale Forskningsenhed har artikel med i podcasten The Resus Room

Artiklen fra Den Præhospitale Forskningshed under IRS er publiceret i Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine, og bliver taget op i podcastens afsnit: May 2019; Papers of the month.

Artiklen, som bliver taget op i The Resus Room er: ”Diagnostic value of prehospital arterial blood gas measurements – a randomized controlled trial”. Her undersøger forskere og klinikere, om blodprøver taget allerede i ambulancen øger præcisionen af den præhospitale diagnosticering. Derudover undersøges om præhospitale blodprøver fører til interventioner, som ellers ikke ville være blevet udført.

Den Præhospitale Forskningsenhed hører under Institut for Regional Sundhedsforskning og har klinisk professor Søren Mikkelsen som forskningsleder.

Artiklen er udarbejdet i samarbejde med forskere og klinikere fra forskningsenhederne for Anæstesiologi og Klinisk Biokemi under Klinisk Institut.

The Resus Room

The Resus Room er en podcast om akutmedicin, og er baseret på evidensbaseret viden om akutmedicin. Hver måned gennemgås udvalgte forskningsartikler om akutmedicin i podcasten.

Her kan du kan lytte til måneds afsnit 

Læs artiklen: ”Diagnostic value of prehospital arterial blood gas measurements – a randomized controlled trial” 

Klinisk professor Søren Mikkelsen
Søren Mikkelsen

Forsker-CV

Redaktionen afsluttet: 21.05.2019