Skip to main content
Navne

Christian Backer Mogensen modtager 586.000 kr. fra VELUX FONDEN

Pengene er uddelt i forbindelse med VELUX FONDENs initiativ Ældre og Medicin

I forbindelse med VELUX FONDENs initiativ Ældre og medicin modtog professor, overlæge og ph.d. Christian Backer Mogensen, fra Fokuseret forskningsenhed i Akutmedicin, IRS, Sygehus Sønderjylland 20. maj en bevilling på 586.000 kr. til sit projekt "Udvikling af løsninger til optimering af medicinforbrug hos ældre efter indlæggelse på sygehus".

- Når patienter indlægges akut, justeres der ofte i deres medicin, og patienten udskrives hurtigt fra sygehuset igen. Derfor vil vi gerne udvikle en løsning, der hjælper både sygehuset, patienten og den praktiserende læge med at sikre, at patienten får den rette medicin på det rette tidspunkt. Med Bevillingen fra VELUX FONDEN kan vi samle patienter, pårørende, læger, farmaceuter og hjemmehjælpere for at udvikle en løsning, der virker i en travl hverdag, fortæller Christian Backer Mogensen om projektet.

Projektet er en del af det tværsektorielle forskningsprojekt På Forkant, der bidrager med viden, som kan skabe bedre kvalitet i de sundhedsydelser, de akut indlagte ældre borgere modtager.

Mød forskeren

Christian Backer Mogensen, Professor og koordinerende forskningsleder ved IRS, Sygehus Sønderjylland

Redaktionen afsluttet: 25.05.2020