Skip to main content
Fonde

2,6 millioner til forskning i brækkede hofter

Bjarke Viberg fra IRS Sygehus Lillebælt modtager 2,6 millioner fra Novo Nordisk Foundation: Project Grants i Surgical Research. Dette bliver til verdens første nationale RCT indenfor ortopædkirurgi

Projektet er verdens første nationale randomiserede kliniske forsøg inden for ortopædkirurgi. Bevillingen tilfalder klinisk lektor Bjarke Viberg, som er forskningsleder i ortopædkirurgi ved IRS Sygehus Lillebælt.

Projektets formål er at undersøge, om patienter med et uforskudt hoftebrud er bedre tjent med at få en kunstig hofte i stedet for skinne og skruer. Skinne og skruer er standard kirurgisk praksis i dag, og er et mindre kirurgisk indgreb, hvor knoglebruddet skal hele.

Nedsat dødelighed er målet

I forsøget trækker kirurgerne lod mellem standardpraksis og en kunstig hofte. En kunstig hofte er egentlig et noget større kirurgisk indgreb, men i det her tilfælde skal knoglebruddet ikke hele. Fordi knoglebruddet ikke skal hele er der en formodning om, at patienterne hurtigere opnår god fysisk funktion.

- Hurtig mobilisering er den vigtigste prognostiske faktor for 30-dages dødelighed ved hoftebrud, og derfor kan ny praksis forhåbentlig medføre lavere dødelighed, fortæller klinisk lektor Bjarke Viberg.

Dødeligheden ved uforskudte hoftebrud er cirka 10 % efter 30 dage og 25 % efter et år.

Verdens første nationale forsøg

Fordelen ved at gennemføre et nationalt forsøg er, at den efterfølgende implementering af den nye viden næsten kommer af sig selv, fordi alle sygehuse har været med.

Pengene går primært til lønninger, da der skal være projektmedarbejdere på alle sygehuse, som behandler hoftebrud – det vil sige 19 steder i Danmark.

Mød forskeren
Bjarke Viberg

Bjarke Viberg er speciallæge i ortopædkirurgi og klinisk lektor ved IRS Sygehus Lillebælt - ortopædkirurgi

Kontakt

Redaktionen afsluttet: 26.11.2019