Skip to main content

Positiv effekt af sundhedsfremmeprojekt i Vejen Kommune

Professor Gisela Sjøgaard har bidraget til evalueringen af projekt Sundhedsaktivt Dagtilbud, som Vejen kommune har gennemført i perioden 2010 til 2013.

Professor Gisela Sjøgaard har bidraget til evalueringen af projekt Sundhedsaktivt Dagtilbud, som Vejen kommune har gennemført i perioden 2010 til 2013. Vejen Kommune har gennem en integreret og helhedsorienteret sundhedsfremmeindsats i dagtilbuddene via Sundhedsaktører fokuseret på forbedring af det fysiske arbejdsmiljø samt faktorerne trivsel, kost og motion. Der er i alt 550 medarbejdere i Vejen Kommunes 77 dagtilbud. 49 legestuegrupper og 28 daginstitutioner. Kommunen har gennem en integreret og helhedsorienteret sundhedsfremmeindsats i dagtilbuddene via uddannelse af sundhedsaktører fokuseret på forbedring af det fysiske arbejdsmiljø samt faktorerne trivsel, kost og motion.  Hver institution og legestue har modtaget en aktivitetskasse med redskaber og inspiration samt materialer til ophæng. Der har været tilbud om et praksisrelateret besøg af medarbejderne i projektet samt vægtstop og motionsstartskurser til medarbejderne.

 

 

 

Mindre smerte, mere aktivitet

Evalueringen viste bl.a. at antallet af medarbejdere uden smerter steg i perioden, ligesom der i perioden var:

  • 6 % flere medarbejdere, der dyrkede regelmæssig motion, og
  • 68 % angiver, at de er mere fysisk aktive sammen med børnene i dagligdagen på grund af projektet.
  • 64 % af målgruppen vurderer, at projektet har betydet, at de har ændret deres kostvaner i positiv retning.
  • 70 % af deltagerne i slutevalueringen angiver, at projektet har haft en positiv effekt i forhold til deres generelle trivsel.

 

Hent rapporten Evaluering af projekt Sundhedsaktivt Dagtilbud - et sundhedsfremmeprojekt for medarbejdere

 

For yderligere information, kontakt:

Professor Gisela Sjøgaard, tlf. 6550 3456

Redaktionen afsluttet: 04.02.2014