Skip to main content
DA / EN
Pressemeddelelse

Styrker socialt udsatte børn: Forbedret sundhedsviden og trivsel på Julemærkehjem med ”11 for Health”

Forskere fra Syddansk Universitet har påvist en positiv indvirkning på trivsel hos socialt udsatte børn i alderen 7-14 år efter et 10-ugers ophold på Julemærkehjem og fandt markant effekt på sundhedsviden ved at tilføje det fodboldbaserede ”11 for Health” sundhedslæringsprogram.

Af Bo Kousgaard, , 09-04-2024

Studiet, udført af en gruppe forskere fra Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitets, er netop offentliggjort i det anerkendte tidsskrift Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports.

Studiet fulgte mere end 600 socialt udsatte børn, lige mange piger og drenge, under et 10-ugers ophold på to danske Julemærkehjem hen over en toårig undersøgelsesperiode.

Ved brug af et cross-over design undersøgte forskerne virkningerne af selve opholdet, og om der er yderligere effekter af at tilføje det fodboldbaserede "11 for Health" sundhedslæringsprogram.

Forbedret fysisk, mental og social trivsel

Børnene havde trivselsscorer langt under det nationale gennemsnit, da de startede på Julemærkehjemmene, målt ved KIDSCREEN spørgeskemaer. Men dette ændrede sig under opholdet:

"Vores undersøgelse viser, at et 10-ugers ophold på et dansk Julemærkehjem har betydelige effekter på trivsel hos 7-14-årige socialt udsatte piger og drenge, både i forhold til fysisk, mental, social og skolerelateret trivsel. Faktisk steg den samlede trivsel så meget i løbet at de 10 uger, at børnene nåede op på niveauer, der svarer til landsgennemsnittet," siger professor Peter Krustrup, der er ansvarlig for forskningsprojektet.

"En anden interessant opdagelse er, at børnenes sundhedsviden blev yderligere forbedret ved at tilføje det fodboldbaserede sundhedsuddannelsesprogram 11 for Health, især med hensyn til viden om fysisk aktivitet og vigtigheden af intens fysisk aktivitet," fortsætter Peter Krustrup.

Øget sundhedsviden og idrætsglæde

Forskerne har tidligere testet 11 for Health i en landsdækkende implementering for 30.000 børn fra 400 skoler i 92 kommuner med markante positive virkninger på fysisk form, trivsel og sundhedsviden for 10-13-årige piger og drenge, også hos de idrætsuvante børn.

Den nye undersøgelse viser, at pigerne og drengene på Julemærkehjemmene deltog i 90% af 11 for Health-sessionerne, og at de angav en fornøjelsesscore på 3,6 ved brug af en 1-5 Likert-skala, med samme niveau for drenge (3,6) og piger (3,5). Det svarer til det nationale gennemsnit for 10-13-årige deltagere fra folkeskoler, friskoler og privatskoler.

"Vores forskning viser at 11 for Health er både sjovt og effektivt for børnene på Julemærkehjemmene, selvom de har lav fysisk form og begrænset idrætserfaring. Det bliver meget interessant at følge, om de positive idrætsoplevelser og den øgede viden om fysisk aktivitet, kan bidrage til at gøre børnene mere fysisk aktive i årene efter opholdet," afslutter professor Krustrup.

Førsteforfatter Trine Kjeldgaard Møller afleverer sin ph.d.-afhandling på Syddansk Universitet i juni 2024, der fokuserer på de kombinerede virkninger af det 10-ugers ophold på julemærkehjemmene og 11 for Health-programmet på fysisk form, fysisk aktivitet, sundhedsviden, trivsel, søvn og stress. Peter Krustrup er hovedvejleder og Malte Nejst Larsen er medvejleder.

Medforfatter Kristina Pfeffer, ph.d.-studerende ved Syddansk Universitet, afleverer sin ph.d.-afhandling i oktober 2025 om langsigtede virkninger af opholdet på Julemærkehjem, med og uden 11 for Health. Peter Krustrup er hovedvejleder, mens Nikos Ntoumanis og Malte Nejst Larsen er medvejledere.

Til videre læsning
Møller TK, Larsen MN, Pfeffer K, Frydenlund SE, Ntoumanis N, Krustrup P. The effects of a combined physical activity and health education program on health knowledge and well-being of socially vulnerable children. Scand J Med Sci Sports. 2024 Apr;34(4):e14606.
Download artiklen (eksternt link).

Om undersøgelsen og de danske Julemærkehjem

  • Undersøgelsen evaluerer virkningerne af 11 for Health-programmet i rammerne af et 10-ugers ophold på de danske Julemærkehjem (DJM) for socialt udsatte børn i alderen 7-14 år.  Læs mere om undersøgelsen (eksternt link)
  • På DJM oplever børnene og de unge en omstrukturering af deres motions- og kostplaner og deltager i initiativer til at forbedre deres selvtillid og trivsel.
  • DJM har eksisteret i Danmark siden 1912. Der er i dag fem Julemærkehjem, tre på Sjælland og to i Jylland, og de modtager omkring 1000 børn årligt, heraf mange der har oplevet mobning, er i mistrivsel og fra familier med lav socioøkonomisk baggrund.
  • Undersøgelsen støttes af Novo Nordisk Fonden, TrygFonden, Augustinus Fonden og Helsefonden.

Kontakt
Peter Krustrup
Professor i Sport og Sundhed
Forskningsenheden Sport and Health Sciences
Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet
Tlf: ‭+45 21 16 15 30 ‬‬‬
Mail: pkrustrup@health.sdu.dk


Redaktionen afsluttet: 09.04.2024