Skip to main content
DA / EN
Nyt fra Active Living

Ny professor skal styrke indsigten i implementeringspraksis og -teori

Thomas Skovgaard, cand. scient. ph.d., er udnævnt til professor i implementeringsforskning med særligt fokus på børn, unge og fysisk aktivitet.

Han fortsætter samtidig som henholdsvis leder af forskningsenheden Active Living ved Institut for Idræt og Biomekanik ved SDU og medleder af Center for Grundskoleforskning, der er et partnerskab mellem Professionshøjskolen Absalon, Professionshøjskolen UC SYD, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, Professionshøjskolen UCN og SDU.

Med en stærk interesse i at fremme samfundsrelevant forskning i børn og unges aktive liv og implementeringen af nye tiltag på området, arbejder Thomas Skovgaard tæt sammen med partnere på såvel lokalt, nationalt som internationalt niveau. Målet er at levere forskning af høj kvalitet, der stimulerer nyskabelser i praksis.

Ifølge Thomas Skovgaard kan implementering bedst forstås som processer, der medfører ændringer i og af det bestående. Det handler om styrede udviklinger, hvor ny praksis iværksættes, fastholdes og udbredes. I forlængelse heraf drejer implementeringsforskning sig om at identificere, udvikle, afprøve og formidle løsninger, der kan gøre en forskel i og skaleres til bestemte sammenhænge. Det fundamentale mål er at bidrage til mere sikker viden om, hvordan effektive indsatser udvikles, omsættes og virker i praksis. Den ambition er koblet til en langsigtet bestræbelse om at styrke den teoridrevne indsigt i de dele af det brede implementeringsforskningsområde, som har særlig betydning for børn og unges muligheder for et aktivt liv.

Thomas Skovgaard har henover mere end 25 år arbejdet i både den offentlige og private sektor samt NGO-branchen. I universitetsregi har han tidligere fungeret som leder af uddannelserne i henholdsvis Folkesundhedsvidenskab og Idræt og Sundhed ved Syddansk Universitet og som leder af Forsknings- og Implementeringscenter for Idræt, Bevægelse og Læring - et samarbejde mellem Professionshøjskolen UC SYD, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole og SDU.
Mød forskeren

Thomas Skovgaard er cand. scient. ph.d. og professor i implementeringsforskning med særligt fokus på børn, unge og fysisk aktivitet ved Institut for Idræt og Biomekanik.

Kontakt

Redaktionen afsluttet: 05.07.2023