Skip to main content

Nye anbefalinger: Mere styrketræning, mindre skærm og pulsen op hver dag

Sundhedsstyrelsen har netop offentliggjort nye anbefalinger for fysisk aktivitet. To SDU-professorer bidrager til de nye retningslinjer, der især peger på vigtigheden af, at vi bevæger os dagligt.

Sundhedsstyrelsen har netop offentliggjort de nyeste anbefalinger for fysisk aktivitet. Professor MSO Paolo Caserotti og professor MSO Anders Grøntved fra Syddansk Universitets Institut for Idræt og Biomekanik har spillet en væsentlig rolle i forskerpanelet, der står bag.

Forskerpanelets opgave er at holde Sundhedsstyrelsen ajour med den nyeste viden, herunder den internationale udvikling, inden for fysisk aktivitet og stillesiddende adfærd.

Hovedbudskabet i de nye anbefalinger er vigtigheden af regelmæssig fysisk aktivitet.

Vi skal have pulsen op hver dag og bruge mindre tid med skærme

Det anbefales, at børn fra 5-års alderen er fysisk aktive mindst 60 minutter dagligt, mens voksne opfordres til at dyrke moderat intensitet motion i mindst 30 minutter om dagen.

Blandt de nye tiltag er også en opfordring til at begrænse den tid, både børn, unge og voksne bruger stillesiddende. Den seneste forskning bag anbefalingerne viser, at specielt voksne, der ikke er tilstrækkeligt aktive, kan opnå sundhedsmæssige fordele ved at begrænse deres stillesiddende tid.

Tilsvarende bruger børn og unge i dag meget af deres fritid stillesiddende med en skærm, hvilket kan stjæle tid, hvor de ellers ville være fysisk aktive.

Styrketræning er gavnligt for både børn, voksne og ældre

Derudover fremhæver Sundhedsstyrelsen, hvor vigtigt det er jævnligt at udføre aktiviteter, der styrker musklerne.

- Børn og unge kan fint lave traditionel styrketræning, men de kan også vedligeholde eller øge muskelstyrke og udholdenhed på andre måder, for eksempel ved at deltage i aktiviteter som hurtig løb i korte intervaller, svømning eller gymnastik, foreslår professor Anders Grøntved, der står i spidsen for IOB’s forskningsenhed Exercise Epidemiology.

For den ældre befolkning er det særligt vigtigt at opretholde muskelstyrke og evnen til at udvikle kraft på kort tid for at kunne være selvhjulpen i dagligdagen.

- Styrketræning kan for voksne også forebygge og i nogle tilfælde være en del af behandlingen af bevægeapparatsproblemer som fx rygsmerter. Ligeledes er styrketræning også særdeles gavnligt for knoglesundheden, siger professor Paolo Caserotti, der er centerleder for IOB’s Center for Aktiv og Sund Aldring.

Pas godt på både hjertekredsløb, knogler og muskler

Anbefalingerne fremhæver derfor, at man både som ung og gammel bør bevæge sig jævnligt og alsidigt. Det vil sige regelmæssige aktiviteter, der både fremmer sundhed i hjerte og kredsløb, bevægeapparatet og øger muskelstyrke og udholdenhed.

Sundhedsstyrelsens anbefalinger lægger sig op ad de internationale anbefalinger for fysisk aktivitet. For voksne anbefaler FN’s sundhedsorganisation WHO minimum 150 til 300 minutters fysisk aktivitet om ugen ved moderat intensitet eller 75 til 150 minutter ved høj intensitet fordelt ud over ugens dage.

Sundhedsstyrelsen har valgt, at de danske anbefalingerne for fysisk aktivitet er minimum 30 minutters fysisk aktivitet hver dag. Det er således 210 minutter om ugen og ligger dermed midt i det interval, som WHO angiver.

I 2021 viste Den Nationale Sundhedsprofil, at 58 procent af de voksne danskere ikke opfylder anbefalingen fra WHO.

Du kan se anbefalingerne hos Sundhedsstyrelsen her.


Kontakt

Anders Grøntved
Professor, forskningsleder
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Institut for Idræt og Biomekanik
Forskningsenheden Exercise Epidemiology
T +45 65 50 44 65
agroentved@health.sdu.dk
www.sdu.dk/ansat/agroentved

Paolo Caserotti
Professor MSO, Centerleder
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Institut for Idræt og Biomekanik
Forskningsenheden Muskelfysiologi og Biomekanik
T 65 50 34 44
PCaserotti@health.sdu.dk
www.sdu.dk/ansat/pcaserotti

Redaktionen afsluttet: 23.06.2023