Skip to main content

Internationalt anerkendt filosof styrker IOB’s forskning og undervisning i ’krop, bevægelse og kultur’

Giovanna Colombetti tilknyttes som adjungeret professor ved Institut for Idræt og Biomekanik i forskningsenheden for Movement, Culture and Society (MoCS).

Det er ikke nogen tilfældig filosof, der nu får sin gang på Institut for Idræt og Biomekanik.

Professor Giovanna Colombetti er leder af forskningsgruppen Sociology, Philosophy and Anthopology ved Exeter University i England, hvor IOB gennem MoCS har haft et stærkt samarbejde med hende i de sidste tre år.

Colombetti er professor i filosofi, i 2010-2014 modtog hun ERC starting grant og er i dag en af de ledende forskere internationalt set, når det gælder ’affektivitet’ – forhold, der bl.a. vedrører de følelsesmæssige og emotionelle aspekter af vores oplevelser og erfaringer.

Mestrer flere akademiske discipliner

- Giovanna Colombetti er aktivt involveret i tværgående forskningssamarbejde med flere akademiske discipliner, fortæller Susanne Ravn, professor og leder af forskningsenheden MoCS.

- Hun er blandt andet involveret i forskningsprojekter, hvor filosofisk analyse og argumentation aktivt indgår i samarbejde med sundhedsvidenskaberne såvel som kulturvidenskaberne (teater og musik). I vores arbejde med at forfølge og indfri vores forskningsmæssige mål, vil det blive af uvurderlig betydning, at Giovanna Colombetti - såvel som hendes forskningsenhed på Exeter University nu knyttes tættere til MoCS, siger Susanne Ravn.

Colombetti kender allerede sine nye omgivelser. Hun er for nuværende involveret i MoCS’ projekt ’Moving to be moved’, hvor hun i den sammenhæng har været på to forskningsophold på SDU for at arbejde tæt sammen med MoCS om flere af de tilknyttede del-projekter.

Vil styrke ny specialiseret linje på kandidatuddannelsen

- Tilknytningen af en kapacitet som Giovanna Colombetti vil styrke MoCS’ projektansøgninger, specielt ERC og Marie Curie ansøgninger, såvel som udveksling (udlandsophold) for kommende ph.d.-studerende, siger Susanne Ravn.

Hun understreger, at Colombetti derudover vil have stor betydning for MoCS’ igangværende arbejde i forhold til den specialiserede linje, Krop, bevægelse og kultur, på kandidatuddannelse på Idræt og Sundhed.

Professor Giovanna Colombetti tilknyttes instituttet og forskningsenheden som adjungeret professor for en fem-årig periode.


Læs mere om Giovanna Colombetti hos Exeter University.

Se publikationer fra Giovanna Colombetti.

 

Redaktionen afsluttet: 06.05.2021