Skip to main content

Håndboldfitness booster sundheden hos utrænede unge mænd

Ny forskning fra Syddansk Universitet og KU viser, at 20-30-årige utrænede mænd får højere kondital, stærkere knogler og lavere fedtprocent ved kun 12 ugers håndboldtræning. Resultaterne styrker evidens bag motionstilbuddene i projektet ” Bevæg dig for livet”, der skal gøre flere danskere fysisk aktive.

I et studie, der netop er offentliggjort i det anerkendte tidsskrift European Journal of Applied Physiology, har forskere fra Syddansk Universitet og KU undersøgt effekterne af 12 ugers Håndboldfitness i to gange en time om ugen for 26 mænd på 20 til 30 år. Resultaterne viste, at håndbold har positive effekter mændenes kondital, løbepræstation, fedtprocent og knogletæthed.

Peter Krustrup, professor i sport og sundhed på Institut for Idræt og Biomekanik ved Syddansk Universitet, og Therese Hornstrup, ph.d.-studerende på Institut for Idræt og Ernæring ved Københavns Universitet, har tidligere offentliggjort positive resultater ved træningseffekten af Håndboldfitness for kvinder - og nu altså også for mænd.

- Studiet viser, at 12 ugers håndboldtræning gav mændene en flot stigning i konditallet på 11% (4,6 ml/min/kg), en 32% bedre intervalarbejdsevne, et fald i fedtmasse på 1,7 kg samt en stigning i knogletæthed i lårbensknoglen på 2%, fortæller Therese Hornstrup, der til foråret afleverer en hel ph.d.-afhandling om Håndboldfitness. Hun forsætter: 
- Disse flotte træningseffekter kan forklares ved, at pulsen i gennemsnit var helt oppe på 84% af makspulsen, og at bevægelsesmønstret var meget alsidigt.

Voksende evidens bag Bevæg dig for livet

- Håndboldfitness lever op til sit navn, konkluderer professor Peter Krustrup, der igennem 15 år har forsket i sport og sundhed. 
- Resultaterne viser, at Håndboldfitness er en intens og varieret træningsform for utrænede unge mænd, der både virker på hjertekredsløbsfunktion, fedtprocent og knoglefitness. 

Studiet understøtter, at Håndboldfitness har et stort potentiale i forhold til at forebygge livsstilssygdomme. 
Håndboldfitness er et koncept, der egner sig godt til målgrupper uden forudgående håndbolderfaring. I Håndboldfitness spiller man fire mod fire på tværs af håndboldbanen med en blød bold, uden driblinger og med mindre nærkontakt.

Konceptet blev lanceret af Dansk Håndbold Forbund i 2012, og implementeres nu i et samarbejde med DGI. Der er 123 Håndboldklubber med Håndboldfitness og 43 klubber med det nye Five-a-side Håndboldspil, som foregår på "kortbanen" 20 x 25,5 m også med blød bold. 
Her kan du finde listen over klubber med Håndboldfitness.  

Begge motionskoncepter bliver udbredt til de danske håndboldklubber af DHF og DGI's konsulenter i Bevæg dig for livet - Håndbold. Håndbold er én ud af 11 idrætter i Bevæg dig for livet – det store partnerskabsprojekt mellem DGI og DIF, der arbejder for at få flere danskere til at dyrke motion.

- Der er stærk evidens for, at løb og motionsfodbold kan bruges til at forebygge og behandle livsstilssygdomme, og de seneste års forskning har skabt gradvist større evidens for brugen af cykling, motionsfloorball og Håndboldfitness som forebyggelse. Der er også nye træningsstudier på vej om badminton og tennis for utrænede voksne. At disse koncepter er evidensbaserede giver en stærk rygrad i Bevæg dig for livet indsatsen, konkluderer Peter Krustrup. 

Håndboldfitness som behandling?

I de to nye studier med Håndboldfitness for unge mænd og kvinder var der ingen træningseffekt på blodtryk, hvilepuls og kolesterol, og det er endnu uklart hvor effektiv Håndboldfitness er i forhold til at behandle livsstilssygdomme som forhøjet blodtryk og type 2 diabetes. 

Derfor er Peter Krustrup og Therese Hornstrup samt en stor gruppe af danske og portugisiske kolleger netop nu i gang med at gennemføre forskningsstudier med håndboldtræning for patienter. Resultaterne af disse studier foreligger i løbet af 2019.

Fakta

Forskningen i Håndboldfitness gennemføres i et tæt samarbejde mellem Syddansk Universitet og KU, herunder Center for Holdspil og Sundhed på Institut for Idræt og Ernæring samt Biomedicinsk Institut og Institut for Idrætsmedicin. 

Det netop offentliggjorte studie er støttet af TrygFonden, Nordea-fonden, Dansk Håndbold Forbund (DHF) og Det Europæiske Håndboldforbund (EHF).

Læs mere om Håndboldfitness og Five-a-side Håndbold her.

Læs mere om Bevæg dig for livet her.

Videnskabelig artikel

Hornstrup T, Løwenstein FT, Larsen MA, Helge EW, Póvoas S, Helge JW, Nielsen JJ, Fristrup B, Andersen JL, Gliemann L, Nybo L, Krustrup P (2018). Cardiovascular, muscular, and skeletal adaptations to recreational team handball training: a randomized controlled trial with young adult untrained men. European Journal of Applied Physiology, p. 1-13, First Online: 24 November 2018.

Læs artiklen her.

Foto fra studiet: Jan Christensen, DHF

Redaktionen afsluttet: 28.11.2018