Skip to main content
DA / EN

Forskere på vej med nyt redskab til selvmotivation

Nikos Ntoumanis har fået en bevilling fra TrygFonden til at udvikle og teste en ny digital platform, der træner det enkelte individ i adfærdsstrategier, der skal få dem til at bevæge sig mere.

Af Marianne Lie Becker, , 01-02-2024

Fysisk inaktivitet er den fjerde største dødsårsag på verdensplan og repræsenterer et globalt folkesundhedsproblem. Den seneste Nationale Sundhedsprofil viser at næsten to ud af tre voksne danskere ikke lever op til minimumsanbefalingerne for fysisk aktivitet, men 70 procent af de inaktive ønsker at blive mere aktive.

-Sundhedsadfærd er påvirket af flere faktorer, for eksempel sociale og fysiske miljøer, men grundlæggende gælder det, at man skal tage aktiv del i indsatsen, hvis man vil ændre sin adfærd, fortæller Nikos Ntoumanis, professor og forskningsleder i DRIVEN, Dansk Center for Motivation og Adfærdsvidenskab på Syddansk Universitet.

Med bevillingen fra TrygFonden på 3,2 millioner kroner vil han sammen med sin forskningsgruppe finde 20 deltagere fra forskellige arbejdspladser og sammen med en it-udvikler vil de designe indhold, layout og funktioner til en digital platform (hjemmeside eller app), som skal levere træning i brugen af selvanvendelige adfærdsteknikker.

Tilbyder forskellige teknikker til adfærdskontrol

-Platformen vil både indeholde adfærdsteknikker der hjælper med at bygge bro mellem intention og ny adfærd, at opretholde den nye adfærd, samt teknikker til at holde det ved lige.

I alt vil platformen indeholde omkring 30 forskellige teknikker. Tre af teknikkerne er målsætning, selvmonitorering samt planlægning kombineret med problemløsning.

Målsætning handler om at sætte specifikke, men realistiske mål. Selvmonitorering om at bruge tracking/sporing, for eksempel via en app, til at vurdere, om du bevæger dig tilstrækkeligt.

-Planlægning og problemløsning er også vigtigt at mestre, så du har en løsning klar, når der opstår en udfordring for din planlagte fysiske aktivitet. For eksempel, hvis du ved at du ikke når dagens træning i fitness-centret, så planlægger du at lave nogle øvelser ved skrivebordet på arbejdet, så du alligevel får bevæget dig.

Hjælp til at håndtere livsstilsændringer

Når platformen er udviklet, vil forskerne teste den på en større gruppe mennesker i løbet af et halvt år og sammenligne med en gruppe, som får standard information til bevægelse. 

-Vores målgruppe er voksne danskere, der ikke imødekommer minimumsanbefalingerne for fysisk aktivitet, men som har et ønske om at blive mere aktive.

-Vi håber, at dette projekt vil føre til en enkel og let tilgængelig måde for individer til selv at håndtere livsstilsændringer. Vores arbejde vil resultere i en prototype af en træningsplatform af selvanvendelige adfærdsændringteknikker, som kan bruges i andre lignende projekter om andre typer af sundhedsadfærd, for eksempel omhandlende sund kost, alkoholforbrug, rygning og søvn.

Om projektet

Nikos Ntoumanis er ledende forsker og gruppen inkluderer Tina Dalager og Madalina Jäger fra Institut for Idræt og Biomekanik, Keegan Knittle fra University of Jyväskylä, Finland og Nelli Hankonen fra Tempere University, Finland.

Redaktionen afsluttet: 01.02.2024