Skip to main content

Flot hædersbevisning til professor Ewa Roos

Sjællands Universitetshospital hædrer Ewa Roos fra SDU for pionerarbejde indenfor aktiv inddragelse af patienters ressourcer i deres egen helbredelse.

Hvert år uddeler Sjællands Universitetshospital en ærespris til en pioner, som gennem sit samlede virke har skabt nye veje og brudt konventioner.

I år gik prisen til professor Ewa Roos, der leder Forskningsenheden for Muskuloskeletal Funktion og Fysioterapi ved Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet – en enhed, der blandt andet har udviklet uddannelses- og træningskonceptet GLA:D (Godt Liv med Artrose i Danmark).

Prisen blev overrakt af hospitalets direktør Henrik Villadsen i forbindelse med hospitalets årlige sundhedsfaglige festival, der samlede cirka 400 af hospitalets medarbejdere i Roskilde Hallerne.

Har udvist sandt pionerskab

Priskomiteen valgte at tildele æresprisen til Ewa Roos for at have ”udvist sandt pionerskab i sin forskning i, hvordan patienten kan blive et afgørende aktiv for sin egen helbredelse”.

Ewa Roos’ er kendt for at være en igangsætter, der går på tværs af fagspecialer og videnskabelige discipliner, og har sit hovedfelt i en lang række aspekter omkring muskel- og led sygdomme og i ønsket om at forbedre livskvaliteten og det kliniske udkommer for de tusindvis af patienter, der er ramt af sygdomme i bevægeapparatet.Ved prisoverrækkelsen sagde hospitalsdirektør Henrik Villadsen blandt andet:
- Professor Ewa Roos har i helt ekstraordinær grad forstået at anvende patientens ressourcer. Hun har på allerfornemste vis været en ambitiøs entreprenør og har fornyet sit felt til direkte gavn for patienterne.

Henrik Villadsen fremhævede også Ewa Roos’ imponerende publikationsliste, der har rundet 200 publikationer, herunder ved flere lejligheder i de fremmeste medicinske tidsskrifter som The New England Journal of Medicine og British Medical Journal.

Efter prisoverrækkelsen afholdt Ewa Roos en festforelæsning om sit virke og dets perspektiver. Med prisen følger bl.a. et unika værk af kunstneren Bodil Manz.
Redaktionen afsluttet: 17.09.2018