Skip to main content
DA / EN

ERC-bevilling til forskning i sundhedsrisici ved overdreven brug af skærmmedier

Lektor ph.d. og forskningsleder Anders Grøntved ved SDU Institut for Idræt og Biomekanik har modtaget et European Research Council (ERC) Starting Grant på 1,5 mio. euro til forskning i sundhedsrisici ved overdreven brug af skærmmedier blandt børn og unge voksne. 

Overdreven brug af skærme i form af eksempelvis mobiltelefonen er vidt udbredt i befolkningen og formodentlig et spirende problem for folkesundheden.

En del af projektet skal måle den kortsigtede effekt af at begrænse de unges brug af skærme. Hvilken grundlæggende indflydelse har det på døgnrytme, psykisk stress, søvn og fysisk aktivitet blandt børn og unge voksne?

En anden del af projektet vil omfatte en stor undersøgelse, hvor 7-årige børn og forældre fra Odense Børnekohorte vil blive fulgt for at undersøge den langsigtede påvirkning af skærmforbrug på børnenes fysiske form, sukkerstofskifte, fedme og mentale sundhed.

De planlagte projekter vil anvende banebrydende metoder og vil blive et særdeles ambitiøst videnskabeligt bidrag til at forstå, hvilke sundhedsrisici, der kan være forbundet med det høje forbrug af skærmmedier der i dag observeres i befolkninger i hele verden.

ERC yder tilskud til banebrydende forskningsprojekter af videnskabelig topkvalitet inden for alle forskningsområder. Bedømmelsen er særdels grundig og konkurrencen om de prestigefyldte ERC bevillinger er benhård.

Mød forskeren

Forskningsleder (MSc, MPH, PhD), Forskningsenheden for Exercise Epidemiology, Research in Childhood Health (RICH), Institut for Idræt og Biomekanik, SDU

Anders Grøntved

Redaktionen afsluttet: