Skip to main content

’Det er aldrig for tidligt at starte med motion’

Idrættens organisationer og Syddansk Universitet er klar til at udrulle nyt effektivt motionskoncept, der skal fremme sundhed, fysisk form og trivsel for børn i indskolingen.

Hvis dit barn går i 0. – 3. klasse, så har hun eller han i de kommende år mulighed for at få unik, specialudviklet fysisk aktivitet på skoleskemaet tre gange om ugen: ’FIT FIRST’ er udviklet og evidensbaseret af forskere, støttet af landets største idrætsaktører - og er nu parat til blive lanceret i de af landets skoler, der ønsker tilbuddet.

FIT FIRST er et motionskoncept med ’Frekvent Intens Træning’, der er udviklet specifikt til indskolingsbørn af idrætsforsker Peter Krustrup, SDU, og som siden 2011 er blevet testet af forskere fra KU, SDU og Gentofte Hospital. Det består af varieret fysisk aktivitet ved brug af 10 forskellige idrætsgrene indenfor boldspil, gymnastik, atletik og fitnesstræning.

Børnene deltager i idrætsaktiviteterne i mindre grupper, og øvelserne er sjove, intense og involverende. FIT FIRST tager udgangspunkt i den nyeste viden om betydningen af fysisk aktivitet for børns sundhed, fysiske form, trivsel og læring. Og så er konceptet tilpasset skolens rammer med et udvalg af moduler af 40 minutters varighed som fordeles henover ugen, enten i bevægelsestiden eller i idrætstimerne.

En god start på et liv med idræt og bevægelse

Udbredelsen af FIT FIRST foregår i et projektsamarbejde mellem Syddansk Universitet, Team Danmark og Danmarks Idrætsforbund (DIF), der har involveret 10 af DIF’s specialforbund og investeret et stort beløb i en udvidelse og udrulning af konceptet, ved færdiggørelse af øvelsesmanualer og afvikling af 3 implementeringskonferencer.

”I DIF vil vi gerne være med til at bidrage til kvaliteten af idræts- og bevægelsestilbuddene i skolen. Det, vi gerne vil tilbyde med FIT FIRST, er et skræddersyet koncept med gode sociale og pædagogiske elementer og med kvalitet og faglighed i aktiviteterne, så alle børn får de bedst mulige forudsætninger for en god start på et liv med idræt og bevægelse”, fortæller Anne Pøhl, udviklingschef i DIF – Danmarks Idrætsforbund.

Motion som barn kan nedsætte risiko for blodprop som voksen

Overlæge Peter Riis Hansen fra kardiologisk afdeling på Gentofte Hospital har stået for at undersøge, hvordan motionen påvirker børnenes blodtryk og hjertefunktion.

Forskningen, der netop er udgivet i det anerkendte tidsskrift Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, viser, at intens motion i form af henholdsvis boldspil på små baner og cirkel-styrketræning (3  x 40 min per uge) hos 8-10-årige skolebørn i løbet af skoleåret medførte et fald i det systoliske blodtryk, samt ændringer af hjertet struktur og funktion.

”Videreføres disse ændringer til voksenalderen kan det betyde mindre risiko for en del folkesygdomme, fx blodprop i hjertet og hjernen”, siger Peter Riis Hansen, og fortæller videre:

”Den sundhedsskadelige virkning af en usund livsstil, fx med for lidt motion, summer sig sammen gennem hele livet og faktisk allerede fra før fødslen. Forebyggelse kan derfor heller ikke starte for tidligt, og der er ingen tvivl om, at vi i dag overser betydningen af at børn bevæger sig nok. Vores resultater bakker op om vigtigheden af, at børn bevæger sig mere både i og udenfor skolen, så deres risiko for fx blodprop i hjertet senere i livet, nedsættes. Det er aldrig for tidligt at starte med motion!”.

Fuldender billedet af et stærkt koncept

”FIT FIRST konceptet er udviklet, justeret og evidensbaseret ved omfattende forskning, der viser, at idrætsaktiviteter kan bruges i skoleregi til hyppig intens træning, der både er effektiv og motiverende, forklarer professor Peter Krustrup fra Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet.

”Vi har konstateret, at konceptet giver 8-10-årige børn større muskelstyrke, bedre balance, stærkere knogler og bedre hjertesundhed. Team Danmark, DIF og flere specialforbund har støttet projektet lige fra starten og det er en stor fornøjelse for os, at forskergruppen og idrætsaktørerne nu udvider samarbejdet, og er klar til at udrulle et stærkt evidensbaseret motionsprojekt over hele landet”, siger han.

Samarbejdsparterne har besluttet at sætte tryk på bestræbelserne på at rulle konceptet ud i stor skala. Næste skridt er at færdiggøre en FIT FIRST manual til skolerne, som forventes klar ved udgangen af 2018, og at afvikle tre implementeringsseminarer i foråret 2019.

Fakta: Hvem står bag projektet?

FIT FIRST er et samarbejdsprojekt mellem Syddansk Universitet, Team Danmark og DIF med 10 specialforbund:

Badminton Danmark, Danmarks Basketball Forbund, Dansk Amerikansk Fodbold Forbund, Dansk Boldspil-Union, Dansk Håndbold Forbund, Dansk Judo og Ju-Jitsu Union, Dansk Orienterings-Forbund, Dansk Rugby Union, Dansk Taekwondo Forbund, Volleyball Danmark.

Projektgruppen består af Nina Bundgaard (DIF), Christina Ørntoft (Team Danmark), Malte Nejst Larsen, Charlotte Sandager Jeppesen og Peter Krustrup (SDU) samt repræsentanter fra de 10 specialforbund.

Læs mere

Malte Nejst Larsen et al. 2018, Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports. ”Cardiovascular adaptations after 10 months of intense school‐based physical training for 8‐ to 10‐year‐old children.”

Malte Nejst Larsen et al. 2018, British Journal of Sports Medicine. ”Positive effects on bone mineralisation and muscular fitness after 10 months of intense school-based physical training for children aged 8-10 years: the FIT FIRST randomised controlled trial.”

 

Redaktionen afsluttet: 19.09.2018