Skip to main content

Centre

Den nye Universitetslov definerer videndeling som en af kerneopgaverne for de danske universiteter. De ni centerdannelser ved Institut for Idræt og Biomekanik beskæftiger sig fortrinsvis med anvendelsesorienteret forskning i træningsvidenskabelige, kliniske og humanistisk-samfundsvidenskabelige problemstillinger, samt videndeling i relation til disse områder.

Centrene har årelang erfaring i samarbejde med rekvirenter og interessenter uden for universitetet, og efterspørgslen efter deres ydelser er steget med stor hast. Instituttets hjemmeside indeholder beskrivelser af centrenes forskning og videndeling, samt links og henvisninger, der kan lette adgangen for interesserede, der ønsker at benytte instituttets kompetencer og forskningsbaserede viden.

  


Sidst opdateret: 31.08.2022