Skip to main content
DA / EN

Ledelse af pædagogiske udviklingsprojekter

Reform 2017 medfører nye grundforløb, stiller ændrede faglige krav og fordrer profilerede studieretninger. Dette udfordrer skolens projektkompetence. Institut for Kulturvidenskaber, SDU har mange års erfaring med at uddanne lærere, så de kan strukturere og styre didaktiske udviklingsprojekter.

Kurset sætter deltagerne i stand til at forholde sig systematisk til at arbejde med udviklingsprojekter, der vedrører eller knytter sig til undervisning. Målet er at styrke projektgennemførelsen og at øge deltagernes indsigt i de ofte komplekse processer i projekter af denne type.

Beskrivelse

En bedre projektgennemførelse forudsætter viden om selve projektgennemførelsen og om kollegial ledelse, så der etableres fælles fokus for deltagerne i udviklingsprojektet. Oplæg og øvelser på kurset sætter fokus på begge aspekter, samtidig med, at der gives tid til at arbejde med det projekt, kursusdeltagerne medbringer.

 

Kurset er tilrettelagt med 3 moduler på henholdsvis 2, 1 og 2 dage og består af tre elementer: undervisning, øvelser og arbejde med eget projekt under kyndig supervision af gymnasieerfarne kursusledere.  Der indgår forskningsbaserede oplæg om uddannelsesinstitutionen i en moderniseret omverden mellem dannelse, faglighed og øget politisk styringsinteresse, og deltagerne undervises i såkaldt projektværktøj (målsætning, evaluering, projektanalyse, planlægning, sparring mm.). Mellem modulerne er kortere arbejdsperioder, så deltagerne har mulighed for i perioden at gennemarbejde et konkret udviklingsprojekt på egen skole.

 

Kurserne ledes af lektor Peter Henrik Raae og tidl. rektor, læringskonsulent Karl-Henrik Jørgensen.

Projektledelse i armlængde: Hvordan lede projektledere

Kurset henvender sig til de uddannelsesledere, der skal lede projektledere. Det giver kursusdeltagerne indblik i det vigtigste projektværktøj og sætter fokus på uddannelseslederens vanskelige balancegang ved ledelse af ’selvledende projektledere’. Ikke mindst diskuteres dilemmaer og fremgangsmåder ved den nødvendige opbakning til projektledernes kollegiale ledelse. Kurset kan rekvireres både som et ét-dagskursus og som et kursus tilrettelagt over fire dage.

 

Alle kurser kan rekvireres regionalt eller skolebaseret.

 

Institut for Kultur- og Sprogvidenskaber

  • Campusvej 55
  • Odense - DK-5230
  • Telefon: +45 6550 1000

Sidst opdateret: 13.10.2023