Skip to main content

Målgruppe: Lærere ved ungdomsuddannelserne

Undervisere: Anke Piekut, Ditte Eberth Timmermann og Christina Reeder Ryborg Jørgensen.

Tid, sted og pris: Kurset udbydes på SDU den 26. september 2024 kl. 09:30-16:00. Pris 2100 kr.

Tilmelding

Kurset udbydes også skolebaseret, hvis I er et team eller an faggruppe, der sammen ønsker at udvikle dette spor. For nærmere aftale kontaktes Anne Bang-Larsen, tlf. 61 999 139, email: anneb@sdu.dk

 

Formål
Vi taler om klimaforandringer og bæredygtighed som aldrig før. Også på ungdomsuddannelserne er der hos både elever, undervisere og ledelse en øget optagethed af lokale og globale udfordringer. Selv i styredokumenter indgår “klima” og miljø” nu. Bæredygtighed handler desuden også om sociale forhold, ligestilling og udnyttelse af menneskelige ressourcer og kalder dermed på evner til at forestille sig en anden verden og en alternativ måde at leve og prioritere på. Det er temaer, der er relevante i en lang række fag som for eksempel dansk, samfundsfag, historie, kultur- og sprogfag. Men hvordan arbejder vi med bæredygtighed i fagene? Og hvordan kan fagene åbne for øget håb og handlekompetence, frem for klimaangst og social resignation?

 

Indhold og arbejdsformer
En narrativ tilgang, der baserer sig på idéen om, at vi forstår vores liv gennem fortællinger, kan anvendes bredt i undervisningen, og således også undervisning, der beskæftiger sig med klimakrisen. Et narrativt perspektiv kan nemlig på helt særlig vis appellere til vores fortælle- og forestillingsevne i arbejdet med bæredygtighed og dermed udvikle elevernes narrative kompetencer og fremtidshåb i en faglig sammenhæng. En narrativ tilgang kan fx kontekstualisere og omarbejde de abstrakte og komplekse sammenhænge, som vi ofte finder i diskussioner om bæredygtighed, ulighed og klima.

På kurset vil vi introducere til teorier og modeller inden for bæredygtighed, præsentere den narrative tilgang og pege på, hvordan man kan arbejde med den i fagene – og vi vil beskrive forståelser af ’håb’ i en både teoretisk og undervisningspraktisk sammenhæng. På dagen skifter vi mellem oplæg, øvelser og erfaringsudveksling, og vi vil præsentere og drøfte konkrete og direkte anvendelige didaktiske tilgange til bæredygtighed, narrativ didaktik og håb, som i sig selv kan udgøre et idékatalog til en fremtidig undervisning.

 

Om underviserne:
Christina Reeder Ryborg Jørgensen, Lektor på EUC Sjælland, htx og eux Køge, forperson i Dansklærerforeningens sektion for hhx, htx, eux og eud, medlem af GL’s netværk for klima og grøn omstilling i gymnasiet og Master i Gymnasiepædagogik, didaktiklinjen.

Ditte Eberth Timmermann, lektor på Teknisk Gymnasium Skanderborg, næstforperson i Dansklærerforeningens sektion for hhx, htx, eux og eud, forfatter på forskellige undervisningsudgivelser, medlem af GL’s netværk for klima og grøn omstilling i gymnasiet, og Master i Gymnasiepædagogik, didaktiklinjen.

Anke Piekut, lektor på SDU, afdelingen for Uddannelsesvidenskab. Flere projekter indenfor formativ evaluering, mangfoldighed, fagdidaktik, kreative metoder og narrativ didaktik. Har udgivet artikler indenfor bl.a. fagdidaktik, skriftlighed, elevers deltagelsesmuligheder og narrativ didaktik.

Sidst opdateret: 13.03.2024